TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar.
2
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer alan terminolojiyi tanımlar/açıklar.
3
3) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programlarını tanımlar.
4
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kavramlarının geçmişten günümüze tarihsel sürecini açıklar.
5
5) İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri kavrar. Fonksiyonlar arası ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.
6
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar.
7
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer alan terminolojiyi tanımlar/açıklar.
8
3) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programlarını tanımlar.
9
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kavramlarının geçmişten günümüze tarihsel sürecini açıklar.
10
5) İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri kavrar. Fonksiyonlar arası ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında ilgili kurumlarla (Havayolu şirketleri, Handling şirketleri v.s.) mevzuata uygun yazılı anlaşmaları yapar.
2
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında yazışma, bilgi depolama ve depolamış bilgileri bilgisayar paket programlarını amacına uygun olarak kullanır.
3
3) Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
4
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında edindiği bilgileri, uzman olan ve olmayan kişilerle, etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade ederek paylaşır.
5
5) İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut uygulamaların değişen çevre şartlarına adaptasyonunu sağlamak için disiplinler arası kıyaslamalarla yeni öneriler geliştirir. sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
6
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında ilgili kurumlarla (Havayolu şirketleri, Handling şirketleri v.s.) mevzuata uygun yazılı anlaşmaları yapar.
7
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında yazışma, bilgi depolama ve depolamış bilgileri bilgisayar paket programlarını amacına uygun olarak kullanır.
8
3) Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
9
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında edindiği bilgileri, uzman olan ve olmayan kişilerle, etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade ederek paylaşır.
10
5) İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut uygulamaların değişen çevre şartlarına adaptasyonunu sağlamak için disiplinler arası kıyaslamalarla yeni öneriler geliştirir. sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2
2) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
3
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4
4) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
5
5) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirir; bilgi ve becerilerini sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
2) Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3
3) Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanır.
4
4) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5
5) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın ileri düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6
6) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

Alana Özgü Yetkinlik

1
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar.
2
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer alan terminolojiyi tanımlar/açıklar.
3
3) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programlarını tanımlar.
4
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kavramlarının geçmişten günümüze tarihsel sürecini açıklar.
5
5) İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri kavrar. Fonksiyonlar arası ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.
6
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar.
7
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer alan terminolojiyi tanımlar/açıklar.
8
3) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programlarını tanımlar.
9
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kavramlarının geçmişten günümüze tarihsel sürecini açıklar.
10
5) İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri kavrar. Fonksiyonlar arası ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.
11
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında ilgili kurumlarla (Havayolu şirketleri, Handling şirketleri v.s.) mevzuata uygun yazılı anlaşmaları yapar.
12
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında yazışma, bilgi depolama ve depolamış bilgileri bilgisayar paket programlarını amacına uygun olarak kullanır.
13
3) Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
14
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında edindiği bilgileri, uzman olan ve olmayan kişilerle, etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade ederek paylaşır.
15
5) İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut uygulamaların değişen çevre şartlarına adaptasyonunu sağlamak için disiplinler arası kıyaslamalarla yeni öneriler geliştirir. sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
16
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında ilgili kurumlarla (Havayolu şirketleri, Handling şirketleri v.s.) mevzuata uygun yazılı anlaşmaları yapar.
17
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında yazışma, bilgi depolama ve depolamış bilgileri bilgisayar paket programlarını amacına uygun olarak kullanır.
18
3) Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
19
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında edindiği bilgileri, uzman olan ve olmayan kişilerle, etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade ederek paylaşır.
20
5) İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut uygulamaların değişen çevre şartlarına adaptasyonunu sağlamak için disiplinler arası kıyaslamalarla yeni öneriler geliştirir. sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
21
1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
22
2) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
23
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
24
4) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
25
5) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirir; bilgi ve becerilerini sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
26
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
27
2) Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
28
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
29
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
30
3) Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanır.
31
4) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
32
5) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın ileri düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
33
6) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
34
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
35
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
1-Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların ulaştırma işletmeciliğinde uygulanması konularında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
3-Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik kavramları bilgisine sahiptir
4-Hukuki konularda alanla ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir.
5-Uluslararası ticaret ve işletme konularında temel bilgilere sahiptir.
1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar.
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer alan terminolojiyi tanımlar/açıklar.
3) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programlarını tanımlar.
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kavramlarının geçmişten günümüze tarihsel sürecini açıklar.
5) İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri kavrar. Fonksiyonlar arası ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar.
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer alan terminolojiyi tanımlar/açıklar.
3) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programlarını tanımlar.
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği kavramlarının geçmişten günümüze tarihsel sürecini açıklar.
5) İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri kavrar. Fonksiyonlar arası ilişkileri ve etkileşimleri sınıflandırır ve açıklar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
1-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
2-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
3-Temel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar.
4-Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
5-Teknik resim yapar.
6-Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.
7-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
8-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir.
9-Algoritmik düşünür.
10-Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar.
1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
1-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
2-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
3-Temel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar.
4-Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
5-Teknik resim yapar.
6-Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.
7-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
8-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir
9-Algoritmik düşünür.
10-Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar.
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında ilgili kurumlarla (Havayolu şirketleri, Handling şirketleri v.s.) mevzuata uygun yazılı anlaşmaları yapar.
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında yazışma, bilgi depolama ve depolamış bilgileri bilgisayar paket programlarını amacına uygun olarak kullanır.
3) Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında edindiği bilgileri, uzman olan ve olmayan kişilerle, etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade ederek paylaşır.
5) İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut uygulamaların değişen çevre şartlarına adaptasyonunu sağlamak için disiplinler arası kıyaslamalarla yeni öneriler geliştirir. sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
1) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında ilgili kurumlarla (Havayolu şirketleri, Handling şirketleri v.s.) mevzuata uygun yazılı anlaşmaları yapar.
2) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında yazışma, bilgi depolama ve depolamış bilgileri bilgisayar paket programlarını amacına uygun olarak kullanır.
3) Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
4) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında edindiği bilgileri, uzman olan ve olmayan kişilerle, etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade ederek paylaşır.
5) İşletme uygulamalarını değerlendirerek, mevcut uygulamaların değişen çevre şartlarına adaptasyonunu sağlamak için disiplinler arası kıyaslamalarla yeni öneriler geliştirir. sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
1-Ulaştırma, lojistik ve ilgili mühendislik takımlarında ve bireysel olarak çalışma yürütür ve sorumluluk üstlenir.
2-Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
3-Ulaştırma/ lojistik ve ilişkili mühendislik alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
5) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirir; bilgi ve becerilerini sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
1-Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
2-Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ve ulaştırma çevrelerinde, mesleğe yönelik olarak etkin çalışır.
3-Mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrenmeye açıktır ve ileri bir düzeye hazırlanır.
4-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir; öğrenme hedefleri belirleyerek, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği geliştirir.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.
2-Ulaştırma/lojistik ile ilişkili mühendislik alanında teknik resim becerisine sahiptir ve teknik iletişim kurar.
3-Ulaştırma/ lojistik ile ilişkili mühendislik alanı ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve bu alandaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Bilgi işletim sistemleri hakkında temel düzeyde pratik ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgiyi ulaştırma alanına yönlendirir.
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3) Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanır.
4) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın ileri düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1-Mesleğinin gerektirdiği örf, adet, gelenek, görenek ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
3-Ulaştırma işletmelerindeki yönetim, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe açıktır.
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.