TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programıuluslararasılaşma hedefine yönelik eğitim anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini büyük bir istikrarla sürdürmektedir. Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı kendini beslenme ve diyetetik alanında geliştirmek isteyen ve beslenme diyetetik mesleği konusunda bilgi kazanarak, mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını tatbik etmek isteyen öğrencilerle, akademisyenleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. 

Program ile, güncel ve evrensel bilgi ile donatılmış, beslenme alanında kullanılan teknolojiye hakim dünyada geliştirilmiş yeni yöntemleri, istatistiksel verileri ve araştırmaları yakından takip ederek yorumlayabilen özgün bireylerin sektöre kazandırılmasını hedeflenmektedir.

 

Programın Hedefi

Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası ortamlarda beslenme ile ilgili üst düzey görevlerde yer alabilecek ileri düzeyde kuramsal bilgiye ve pratik tecrübeye sahip, teknolojiyi ve bilimi etkin bir biçimde kullanabilen, beslenme alanındaki sorunlara uluslararası litertürlere uygun çözümler üretebilen sağlık eğitimi almış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca evrensel değerlere inanan, bireysel farklılıklara saygılı, fikir ve ifade özgürlüğü ile bilimsel özgürlüğü savunan, bir arada hoşgörüyle yaşamayı, tüm canlıların hayat hakkına saygı göstermeyi ilke edinmiş eleştirel düşünebilen, sorgulayan, ekolojik, ekonomik, sosyo-kültürel sürdürülebilirliği sağlayan mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Kariyer Olanakları

Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan mezunlarımız, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Tezsiz) derecesine sahip olmaktadırlar. 

 

Çalışma Alanları

Program tamamlanarak, program yeterlilikleri sağlandığında Beslenme ve Diyetetik alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Beslenme ve Diyetetik lisans eğitimini alan mezunlarımız, tezsiz yüksek lisanslarını tamamladıktan sonra kamu ve özel sektör yataklı tedavi kurumları, rehabilitasyon merkezleri, ayakta tanı ve tedavi merkezleri, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren merkezler (üniversiteler, il sağlık müdürlükleri, sağlık eğitimi şirketleri, sağlık bakanlığı), evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, yaşlı-çocuk-engelli bireyler için bakım ve rehabilitasyon merkezleri, spor merkezleri, sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşları gibi bir çok alanda istihdam olanağından öncelikli olarak yararlanma olanağı bulmaktadır.

Başka bir daldan lisans eğitimi üzerine tezsiz yüksek lisans yapan mezunlarımız, mevcut lisans eğitimlerine ek olarak yeni bilgi ve beceriler edinmeye ve asıl mesleklerini daha donanımlı ve yetkin olarak yapmaya olanak bulurlar.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilen  "İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans Üstü Programlara Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları" kapsamında yatay geçiş imkânı sunulmaktadır.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsamı gereği herhangi bir programdan dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmemektedir.