TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programıuluslararasılaşma hedefine yönelik eğitim anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini büyük bir istikrarla sürdürmektedir. Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı kendini beslenme ve diyetetik alanında geliştirmek isteyen ve beslenme diyetetik mesleği konusunda bilgi kazanarak, mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını tatbik etmek isteyen öğrencilerle, akademisyenleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. 

Program ile, güncel ve evrensel bilgi ile donatılmış, beslenme alanında kullanılan teknolojiye hakim dünyada geliştirilmiş yeni yöntemleri, istatistiksel verileri ve araştırmaları yakından takip ederek yorumlayabilen özgün bireylerin sektöre kazandırılmasını hedeflenmektedir.

 

Programın Hedefi

Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası ortamlarda beslenme ile ilgili üst düzey görevlerde yer alabilecek ileri düzeyde kuramsal bilgiye ve pratik tecrübeye sahip, teknolojiyi ve bilimi etkin bir biçimde kullanabilen, beslenme alanındaki sorunlara uluslararası litertürlere uygun çözümler üretebilen sağlık eğitimi almış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca evrensel değerlere inanan, bireysel farklılıklara saygılı, fikir ve ifade özgürlüğü ile bilimsel özgürlüğü savunan, bir arada hoşgörüyle yaşamayı, tüm canlıların hayat hakkına saygı göstermeyi ilke edinmiş eleştirel düşünebilen, sorgulayan, ekolojik, ekonomik, sosyo-kültürel sürdürülebilirliği sağlayan mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.