TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programıuluslararasılaşma hedefine yönelik eğitim anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini büyük bir istikrarla sürdürmektedir. Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı beslenme konusunda uzman, akademik çalışmalara, araştırma ve geliştirme projelerine önemli katkılarda bulunabilecek, beslenme politikaları geliştirebilecek, eğitmen olarak görev yapabilecek, ulusal ve uluslararası yayınlar için bilimsel makaleler yazabilecek, bireysel ve toplumsal beslenme sorunlarına çözümler geliştirebilecek, farklı platformlarda çözümlerini sunabilecek, vizyoner, etik değerlere sahip mezunlar yetiştirmektir.

Program ile, güncel ve evrensel bilgi ile donatılmış, beslenme alanında kullanılan teknolojiyi, dünyada geliştirilmiş yeni yöntemleri, istatistiksel verileri ve araştırmaları yakından takip edip, yorumlayabilen ve doğru şekilde kullanabilen uzmanlar sağlık sektörüne kazandırılmaktadır. 
 

 

Programın Hedefi

Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası ortamlarda beslenme ile ilgili üst düzey görevlerde yer alabilecek, akademik çalışmalar yapabilecek, ileri düzeyde kuramsal bilgiye ve pratik tecrübeye sahip, teknolojiyi ve bilimi etkin bir biçimde kullanabilecek, beslenme alanındaki sorunlara uluslararası literatürlere girebilecek çözümler üretebilecek, araştırmalar yapacak, projeler hayata geçirecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca evrensel değerlere inanan, bireysel farklılıklara saygılı, fikir ve ifade özgürlüğü ile bilimsel özgürlüğü savunan, bir arada hoşgörüyle yaşamayı, tüm canlıların hayat hakkına saygı göstermeyi ilke edinmiş eleştirel düşünebilen, sorgulayan, ekolojik, ekonomik, sosyo-kültürel sürdürülebilirliği sağlayan mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.