TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İç Mimarlık bölümü, yaşam boyu öğrenme sürecinin ilk adımı olarak, lisan eğitiminin başlangıç
yılından itibaren edindiği mesleki kültürel ve sosyal bilgileri meslek hayatlarına aktararak verimli,
özgün, sürdürülebilir, yeni konsept, mobilya ve tasarımlar üretebilecek iç mimarlar yetiştirmeyi
amaçlar.

 

Programın Hedefi

İç Mimarlık eğitimi bir tasarım eğitimidir ve öğrencilere yeni bir anlatım dili kazandırmaktadır. İç
Mimarlık bölümünün hedefi, sosyal ve kültürel dersler ve etkinlikler eşliğinde, iç mekân tasarımı ve
mobilya tasarımı konularında renk, malzeme ve teknik uygulama detaylarına hâkim, şantiye, maliyet
ve iş akışını organize edebilen donanımlı iç mimarlar yetiştirmektir.