TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İç Mimarlık bölümü, yaşam boyu öğrenme sürecinin ilk adımı olarak, lisan eğitiminin başlangıç
yılından itibaren edindiği mesleki kültürel ve sosyal bilgileri meslek hayatlarına aktararak verimli,
özgün, sürdürülebilir, yeni konsept, mobilya ve tasarımlar üretebilecek iç mimarlar yetiştirmeyi
amaçlamaktadır

 

Programın Hedefi

İç Mimarlık eğitimi bir tasarım eğitimidir ve öğrencilere yeni bir anlatım dili kazandırmaktadır. İç
Mimarlık bölümünün hedefi, sosyal ve kültürel dersler ve etkinlikler eşliğinde, iç mekân tasarımı ve
mobilya tasarımı konularında renk, malzeme ve teknik uygulama detaylarına hâkim, şantiye, maliyet
ve iş akışını organize edebilen donanımlı iç mimarlar yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

İç Mimarlık Bölümü mezunları; dört yıllık eğitim içerisinde iki yaz stajını tamamladıktan sonra,mobilya tasarımından, Fuar, vitrin, stant, sahne ve stüdyo dekorları gibi daha hızlı sonuçlandırılanprojelere, konuttan otel gibi çok farklı fonksiyonları bir arada bulunduran kompleks yapıların,tasarlanması, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi süreçlerinde görev alabilirler. Kendi kurduklarıtasarım ofislerinde, özel şirketlerin iç mimari tasarım uygulama ve koordinasyon ekiplerinde ve devletkurumlarındaki proje ekiplerinde çalışabilmektedirler. Lisans eğitimleri sonrasında eğitim hayatlarına devam ederek akademik kariyerini de tercih edebilirler.

Çalışma Alanları

İç Mimarlık Bölümü mezunları; dört yıllık eğitim içerisinde iki yaz stajını tamamladıktan sonra,mobilya tasarımından, Fuar, vitrin, stant, sahne ve stüdyo dekorları gibi daha hızlı sonuçlandırılanprojelere, konuttan otel gibi çok farklı fonksiyonları bir arada bulunduran kompleks yapıların,tasarlanması, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi süreçlerinde görev alabilirler. Kendi kurduklarıtasarım ofislerinde, özel şirketlerin iç mimari tasarım uygulama ve koordinasyon ekiplerinde ve devletkurumlarındaki proje ekiplerinde çalışabilmektedirler. Lisans eğitimleri sonrasında eğitim hayatlarına devam ederek akademik kariyerini de tercih edebilirler.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Meslek yüksekokulları mezunları, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.