TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Programın amacı, etkileşimde olduğu diğer tüm bilim ve sanat dalları ile birlikte gastronomiyi akademik bakış açısıyla inceleyebilecek ve gastronomi üzerine çalışabilecek yeterlilikte öğrenciler yetiştirmektedir.

 

Programın Hedefi

Programın hedefi, alanının gerekliliklerini barındıran, mesleki ideallerini ulusal ve hatta uluslararası boyutlarda değerlendirebilen, gerek akademik gerek sektörel anlamda fikir sahibi olup Gelişim Üniversitesi bünyesinde yetişerek ülke gastronomisinin ihtiyaçlarını giderebilecek kişileri Türkiye gastronomisinin bir parçası haline getirebilmektir.