TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanı ve yakın alanlardaki kavramlar, kurallar ve olgular ile ilgili kapsamlı ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
2
Sektördeki hizmet süreçleri, yönetim ilke ve kuralları, hizmet üzerindeki etkili faktörler konularında bilgi sahibi olur.
3
Alanı ve yakın alanlarda karşılaşılabilecek sorunlar için çözüm yollarını sıralar.
4
Güncel gelişmeleri takip etmek için kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahiptir.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanı ve yakın alanlardaki bilgiler, kavramlar arasındaki ilişkileri araştırır, ilişkilendirir ve çıkarımda bulunur.
2
Öğrendiği bilgi ve kavramları hizmet süreçlerinin yönetiminde, kontrolünde kullanır.
3
Sektördeki bilgi, kavram ve yöntemleri analiz eder; eleştirel açıdan değerlendirir.
4
Karşılaşılan problemlerle ilgili araştırma yöntemlerini detaylıca kullanarak olası çözümler tasarlar ve bu çözümleri sektörde anlaşılır olacak şekilde açıklar.
5
Mevzuat kurallarını uygulayarak planlama, koordinasyon, yönetme ve kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirir.
6
Hizmet sektöründeki yeni gelişmeleri yakından takip eder, özgün akademik çalışmalar ortaya koyarak alanına katkı sağlar.
7
Uygulama süreçlerindeki eksiklikleri analizler sonucu tespit eder ve tamamlamak için uygun yöntemler geliştirir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Bir grup içerisinde bağımsız olarak çalışır.
2
Problemler karşısında yaratıcı çözüm önerilerinde bulunarak süreci ekiple ya da tek başına yürütür.
3
Grup çalışmasında sorumluluk alır, hem kendi hem de ekibin zaman yönetimini kontrol eder.
4
Ekip çalışmalarında motivasyon arttırıcı yöntemler geliştirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Akademik ve mesleki açıdan kendini geliştirmek amacıyla detaylı araştırma yetkinliğini kullanarak yeni bilgi ve beceriler kazanır.
2
Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda, güncel gelişmeleri yakından takip ederek yenilikleri öğrenir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini uzmanlık düzeyinde kullanır.
2
Kişilerarası etkin iletişim kurarak ekip çalışmalarında yer alır.
3
Sektöründeki gelişmeleri takip eder, paydaşlarıyla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
4
Sosyal kabiliyeti sayesinde farklı kültürler tanır ve alanında işbirlikleri sağlar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Ekip çalışanlarının özellikleri fark etmeksizin adil bir şekilde görev dağılımı yapar.
2
Sosyal ve doğal çevreyi önemseyerek sürdürülebilir uygulamalarda bulunur.
3
Yasal mevzuat ve kurallar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirirken, çalışma arkadaşlarına hoşgörü ve saygı gösterir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Alanı ve yakın alanlardaki kavramlar, kurallar ve olgular ile ilgili kapsamlı ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
2
Sektördeki hizmet süreçleri, yönetim ilke ve kuralları, hizmet üzerindeki etkili faktörler konularında bilgi sahibi olur.
3
Alanı ve yakın alanlarda karşılaşılabilecek sorunlar için çözüm yollarını sıralar.
4
Güncel gelişmeleri takip etmek için kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahiptir.
5
Alanı ve yakın alanlardaki bilgiler, kavramlar arasındaki ilişkileri araştırır, ilişkilendirir ve çıkarımda bulunur.
6
Öğrendiği bilgi ve kavramları hizmet süreçlerinin yönetiminde, kontrolünde kullanır.
7
Sektördeki bilgi, kavram ve yöntemleri analiz eder; eleştirel açıdan değerlendirir.
8
Karşılaşılan problemlerle ilgili araştırma yöntemlerini detaylıca kullanarak olası çözümler tasarlar ve bu çözümleri sektörde anlaşılır olacak şekilde açıklar.
9
Mevzuat kurallarını uygulayarak planlama, koordinasyon, yönetme ve kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirir.
10
Hizmet sektöründeki yeni gelişmeleri yakından takip eder, özgün akademik çalışmalar ortaya koyarak alanına katkı sağlar.
11
Uygulama süreçlerindeki eksiklikleri analizler sonucu tespit eder ve tamamlamak için uygun yöntemler geliştirir.
12
Bir grup içerisinde bağımsız olarak çalışır.
13
Problemler karşısında yaratıcı çözüm önerilerinde bulunarak süreci ekiple ya da tek başına yürütür.
14
Grup çalışmasında sorumluluk alır, hem kendi hem de ekibin zaman yönetimini kontrol eder.
15
Ekip çalışmalarında motivasyon arttırıcı yöntemler geliştirir.
16
Akademik ve mesleki açıdan kendini geliştirmek amacıyla detaylı araştırma yetkinliğini kullanarak yeni bilgi ve beceriler kazanır.
17
Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda, güncel gelişmeleri yakından takip ederek yenilikleri öğrenir.
18
Alanın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini uzmanlık düzeyinde kullanır.
19
Kişilerarası etkin iletişim kurarak ekip çalışmalarında yer alır.
20
Sektöründeki gelişmeleri takip eder, paydaşlarıyla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
21
Sosyal kabiliyeti sayesinde farklı kültürler tanır ve alanında işbirlikleri sağlar.
22
Ekip çalışanlarının özellikleri fark etmeksizin adil bir şekilde görev dağılımı yapar.
23
Sosyal ve doğal çevreyi önemseyerek sürdürülebilir uygulamalarda bulunur.
24
Yasal mevzuat ve kurallar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirirken, çalışma arkadaşlarına hoşgörü ve saygı gösterir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Özgün düşünebilmek ve araştırma yapabilmek için alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler, olgular ve paradigmalar ile ilgili kapsamlı, sistemli ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, hizmet verme süreçleri ve işlemleri, örgüt yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında detaylı bilgi sahibidir.
Hizmet alanı ve yakın alanlardaki önemli ve güncel sorunları ve bilgi ihtiyacını sıralar.
Genel ve alanına özgü araştırma yöntemleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
Özgün düşünebilmek ve araştırma yapabilmek için alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler, olgular ve paradigmalar ile ilgili kapsamlı, sistemli ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, hizmet verme süreçleri ve işlemleri, örgüt yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında detaylı bilgi sahibidir.
Hizmet alanı ve yakın alanlardaki önemli ve güncel sorunları ve bilgi ihtiyacını sıralar.
Genel ve alanına özgü araştırma yöntemleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
Alanı ve yakın alanlardaki kavramlar, kurallar ve olgular ile ilgili kapsamlı ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
Sektördeki hizmet süreçleri, yönetim ilke ve kuralları, hizmet üzerindeki etkili faktörler konularında bilgi sahibi olur.
Alanı ve yakın alanlarda karşılaşılabilecek sorunlar için çözüm yollarını sıralar.
Güncel gelişmeleri takip etmek için kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahiptir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Alanı ile yakın disiplinlerdeki bilgiler, kuramlar, modeller arasında ilişki kurar ve bilgileri birleştirir.
Alanı ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri, vb. araştırma yaparken veya hizmet süreçlerini tasarlarken, yönetirken kullanır ve geliştirir.
Alanı ve yakın disiplinlerdeki bilimsel bilgileri, kuramları, yöntemleri, modelleri analiz ve sentez eder ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak özgün araştırmalar tasarlar ve gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, değişimlere uyum sağlar, yeni politikalar ve stratejiler geliştirir.
Alanı ile ilgili planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını etkin bir biçimde yerine getirir.
Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel ve diğer kaynaklardan takip eder ve literatüre katkı yapar.
Alanı ile ilgili yasal mevzuatı analiz ederek öneriler geliştirir.
Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar.
Alanındaki hizmet veren örgütler veya hizmet verme süreçleri ile ilgili karmaşık sorunları tespit eder, sistematik ve yaratıcı bir şekilde çözer ve alternatif kararlar geliştirir.
Araştırma ve yenilik yapabilmek için farklı alanlardan bilgileri birleştirir, yeni bilgi ve işlemleri geliştirir ve sorunları çözer.
Alanı ile yakın disiplinlerdeki bilgiler, kuramlar, modeller arasında ilişki kurar ve bilgileri birleştirir.
Alanı ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri, vb. araştırma yaparken veya hizmet süreçlerini tasarlarken, yönetirken kullanır ve geliştirir.
Alanı ve yakın disiplinlerdeki bilimsel bilgileri, kuramları, yöntemleri, modelleri analiz ve sentez eder ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak özgün araştırmalar tasarlar ve gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, değişimlere uyum sağlar, yeni politikalar ve stratejiler geliştirir.
Alanı ile ilgili planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını etkin bir biçimde yerine getirir.
Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel ve diğer kaynaklardan takip eder ve literatüre katkı yapar.
Alanı ile ilgili yasal mevzuatı analiz ederek öneriler geliştirir.
Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar.
Alanındaki hizmet veren örgütler veya hizmet verme süreçleri ile ilgili karmaşık sorunları tespit eder, sistematik ve yaratıcı bir şekilde çözer ve alternatif kararlar geliştirir.
Alanı ve yakın alanlardaki bilgiler, kavramlar arasındaki ilişkileri araştırır, ilişkilendirir ve çıkarımda bulunur.
Öğrendiği bilgi ve kavramları hizmet süreçlerinin yönetiminde, kontrolünde kullanır.
Sektördeki bilgi, kavram ve yöntemleri analiz eder; eleştirel açıdan değerlendirir.
Karşılaşılan problemlerle ilgili araştırma yöntemlerini detaylıca kullanarak olası çözümler tasarlar ve bu çözümleri sektörde anlaşılır olacak şekilde açıklar.
Mevzuat kurallarını uygulayarak planlama, koordinasyon, yönetme ve kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirir.
Hizmet sektöründeki yeni gelişmeleri yakından takip eder, özgün akademik çalışmalar ortaya koyarak alanına katkı sağlar.
Uygulama süreçlerindeki eksiklikleri analizler sonucu tespit eder ve tamamlamak için uygun yöntemler geliştirir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.
Alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetir veya dönüştürür.
Sorunların çözümünde özgün ve özerk olur.
Öz eleştiri yapabilir, kendini ve zamanı yönetir.
Ekip ve proje üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve proje yönetir.
Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir, performanslarını adil biçimde değerlendirir ve performansı arttırıcı yeni yöntemler geliştirir.
Bir grup içerisinde bağımsız olarak çalışır.
Problemler karşısında yaratıcı çözüm önerilerinde bulunarak süreci ekiple ya da tek başına yürütür.
Grup çalışmasında sorumluluk alır, hem kendi hem de ekibin zaman yönetimini kontrol eder.
Ekip çalışmalarında motivasyon arttırıcı yöntemler geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir.
Akademik ve mesleki açıdan kendini geliştirmek amacıyla detaylı araştırma yetkinliğini kullanarak yeni bilgi ve beceriler kazanır.
Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda, güncel gelişmeleri yakından takip ederek yenilikleri öğrenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımları uzmanlık düzeyinde kullanır.
Farklı kültürleri tanır, ayırt eder, ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
Bireylerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar.
Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alanın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini uzmanlık düzeyinde kullanır.
Kişilerarası etkin iletişim kurarak ekip çalışmalarında yer alır.
Sektöründeki gelişmeleri takip eder, paydaşlarıyla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
Sosyal kabiliyeti sayesinde farklı kültürler tanır ve alanında işbirlikleri sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alanı ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesinde etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulamalarda bulunur.
Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
Ekip çalışanlarının özellikleri fark etmeksizin adil bir şekilde görev dağılımı yapar.
Sosyal ve doğal çevreyi önemseyerek sürdürülebilir uygulamalarda bulunur.
Yasal mevzuat ve kurallar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirirken, çalışma arkadaşlarına hoşgörü ve saygı gösterir.