TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bu programın amacı fizyoterapistleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, kanıta dayalı fizyoterapi programlarını farklı hasta gruplarına göre düzenleme yetisine sahip, araştırma ve bilimsel çalışmalara açık bireyler olarak yetiştirmektir.   Aynı zamanda öğrencilerin bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma yapma becerileri geliştirilecek; yeniliklere açık olma, araştırma yapma alışkanlığı kazandırılacaktır.

Programın Hedefi

Öğrencilerin İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin güçlü alt yapısından alacağı destek ile ülkemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılaması, fizyoterapi ve rehabilitasyonun bilimsel düzeyinin gelişmesine katkılar sağlaması hedeflenmektedir.