TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T %
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM PROJESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T %
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ NÖROANATOMİ VE NÖROFİZYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERİATRİK REHABİLİTASYON 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 4 60 90,91
İNSAN VÜCUDUNUN PATOKİNEZYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ ELEKTROTERAPİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETİŞKİNLERDE NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTEZLER VE REHABİLİTASYONDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDİATRİK REHABİLİTASYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTOPEDİ VE REHABİLİTASYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KANITA DAYALI REHABİLİTASYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOGNİTİF REHABİLİTASYON 5 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 4 3 57 86,36
TOPLAM 10 8 9 10 10 10 9 7 9 6 7 6 9 7 117 177,27