TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Uluslararası standartlarda eğitim verilen İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz dilini edebi ve kültürel zenginlikleri ile birlikte bilen, dil becerisi gelişmiş, nitelikli, insan kaynağını yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bölüm müfredatında yazılı ve sözlü akademik İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz aynı zamanda İngiliz edebiyatı ve kültürünü derinlemesine öğrenmekte, metinlerin incelemelerinde tarihsel incelemelerde bulunmakta,  dilin kültürle tarihsel ilişkisine tanık olmaktadır.

 

Programın Hedefi

İngiliz Dili ve Edebiyatı konusunda derinlemesine bilgiye sahip, İngiliz dili üzerinden dilin kültürle ilişkisini anlayabilen, kendi dilini de bu çerçevede değerlendirebilen, uluslararası kültürel araştırmalar yapabilecek bilgi düzeyine, ileri ​derecede yazılı ve sözlü İngilizce iletişim becerisi kazanmış, metin analizi yapabilen, dünya vatandaşı olabilecek bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.