TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunlarımız ileri düzeydeki yabancı dil bilgisi avantajlarını kullanarak çeşitli sektörlerdeki iş imkanı sahip olabilir, kültür, sanat, edebiyat çalışmaları yapan ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışabilir, lise ve yüksek öğretim kurumlarında eğitmenlik yapabilirler. Bölümümüz öğrencileri ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarıyla akademik kariyerlerine devam edebilirler.

 

Çalışma Olanakları

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları öğretmenlik sertifikası alarak İngilizce öğretmenliği yapma olanağına sahiptir. Eğitimlerine yüksek lisans ve doktora ile devam ederek akademik hayata atılabilirler. Bunun yanında farklı sektörlerde tercümanlık da yapabilirler. Bunların başında, dış işleri bakanlığı, elçilikler, turizm, lojistik, bankalar, radyo ve televizyonlar vb. gelmektedir.

Yatay Geçiş

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca eşdeğer öğretim programları uygulayan bir bölümden/programdan diğer bir bölüme/programa yatay geçiş yapılabilmektedir. 

 

Dikey Geçiş

Meslek Yüksekokulu mezunları yönetmelikte belirtilen şartları karşıladıkları takdirde dikey geçiş yaparak bölümümüzde eğitimlerine devam edebilirler.