TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Uluslararası standartlarda eğitim verilen İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz dilini edebi ve kültürel zenginlikleri ile birlikte bilen, dil becerisi gelişmiş nitelikli, insan kaynağını yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bölüm müfredatında yazılı ve sözlü akademik İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz aynı zamanda İngiliz edebiyatı ve kültürünü derinlemesine öğrenmekte, metinlerin incelemelerinde tarihsel incelemelerde bulunmakta,  dilin kültürle tarihsel ilişkisine tanık olmaktadır.

 

Programın Hedefi

İngiliz Dili ve Edebiyatı konusunda derinlemesine bilgiye sahip, İngiliz dili üzerinden dilin kültürle ilişkisini anlayabilen, kendi dilini de bu çerçevede değerlendirebilen, uluslararası kültürel araştırmalar yapabilecek bilgi düzeyine, ileri ​derecede yazılı ve sözlü İngilizce iletişim becerisi kazanmış, metin analizi yapabilen, dünya vatandaşı olabilecek bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Kariyer Olanakları

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunlarımız ileri düzeydeki yabancı dil bilgisi avantajlarını kullanarak çeşitli sektörlerdeki iş imkanı sahip olabilir, kültür, sanat, edebiyat çalışmaları yapan ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışabilir, lise ve yüksek öğretim kurumlarında eğitmenlik yapabilirler. Bölümümüz öğrencileri ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarıyla akademik kariyerlerine devam edebilirler.

 

Çalışma Alanları

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları öğretmenlik sertifikası alarak İngilizce öğretmenliği yapma olanağına sahiptir. Eğitimlerine yüksek lisans ve doktora ile devam ederek akademik hayata atılabilirler. Bunun yanında farklı sektörlerde tercümanlık da yapabilirler. Bunların başında, dış işleri bakanlığı, elçilikler, turizm, lojistik, bankalar, radyo ve televizyonlar vb. gelmektedir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca eşdeğer öğretim programları uygulayan bir bölümden/programdan diğer bir bölüme/programa yatay geçiş yapılabilmektedir. 

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Meslek Yüksekokulu mezunları yönetmelikte belirtilen şartları karşıladıkları takdirde dikey geçiş yaparak bölümümüzde eğitimlerine devam edebilirler.