TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, henüz yeni kurulmuş olup,
işletme ve bilişim teknolojileri ile entegre edilmiş ve geleceğin aranan meslek gruplarını
yetiştiren bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Programın amacı; bünyesinden mezun
olacak bireylere bilişim ve bilgisayar temel kavramları, bilişim teknolojileri ve ilişkili
sektörlerde veri bilimi yetkinliği, yönetim ve bilişim sistemlerinin tasarlanması, yönetilmesi,
enformasyon teknolojileri, sistem analizi ve algoritmalar, veri tabanı ve veri uygulamaları,
mikro ve makro ekonomi, veri ve metin madenciliği, e-işletme ve ticaret, veri analizi ve bulut
bilişim sistemleri gibi alanlarda bilgi, beceri, profesyonellik ve uluslararasılaşma stratejisi
kazandırmaktadır.

Programın Hedefi

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve hayatımızın her alanına yerleşmesiyle birlikte işletmelerde
kendileri ve gelecekleri için teknolojiyi yapılarına entegre etmeye devam ediyorlar. Öyle ki;
Yönetim Bilişim Sistemlerini etkin ve kaliteli kullanan, teknolojiyi ve çağı yakalayan
işletmeler güçlerine güç katıyor, büyümeyi ve değişimi daha da hızlı gerçekleştiriyorlar. Bu
amaçla işletmelerin ve tüm sektörlerin bu alanda nitelikli bireylere olan ihtiyacı da hızla
artıyor. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü olarak çağın bu denli ihtiyacı olduğu meslek
gruplarını ileri teknoloji sistemler, uygulama merkezleri, uzman akademik kadro ile
yetiştirmeye devam ediyoruz. Ana hedefimiz ise bilişim, yönetim teknolojileri ve ilişkili
sektörlerde çalışacak veri bilimi yetkinliği yüksek, bilimsel ve analitik düşünebilen, rekabetçi,
sektörün geleceğini inşa ederken kendi profesyonel geleceklerini de inşa edebilen, inovasyon
yapma yetkinliğine sahip, girişimci, hızlı çözüm üretebilen, yenilikçi, açık fikirli ve vizyoner,
şeffaflık ve hesap verebilirlik becerilerine sahip, sağduyulu, duyarlı, profesyonel ve özgüvenli
bireyler yetiştiren bir bölüm olmaktır.