TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, işletme ve bilişim teknolojileri ile entegre edilmiş ve geleceğin aranan meslek gruplarını yetiştiren bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Programın amacı; bünyesinden mezun olacak bireylere bilişim ve bilgisayar temel kavramları, bilişim teknolojileri ve ilişkili sektörlerde veri bilimi yetkinliği, yönetim ve bilişim sistemlerinin tasarlanması, yönetilmesi, enformasyon teknolojileri, sistem analizi ve algoritmalar, veri tabanı ve veri uygulamaları, mikro ve makro ekonomi, veri ve metin madenciliği, e-işletme ve ticaret, veri analizi ve bulut bilişim sistemleri gibi alanlarda bilgi, beceri, profesyonellik ve uluslararasılaşma stratejisi kazandırmaktadır.

Kariyer Olanakları

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz çağın ve sektörlerin ihtiyacından ötürü hem kamuda hem özel sektörde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı her birimde rahatlıkla iş bulma olanaklarına sahip olurlar. Mezunlarımız bilişim teknolojileri, finans, yazılım programlama, medya, iletişim ve yayıncılık, analiz raporlama, ticaret, ulaştırma, haberleştirme ve lojistik, iş ve yönetim gibi alanlarda farklı unvanlarla çalışabilirler. Oldukça yüksek iş potansiyeli olan Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları dilerlerse kendi işlerini kurma imkanına da sahiptirler. Öğrencilerimiz aynı zamanda bu alanda akademik olarak da ilerleyebilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.