TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü öncelikli olarak çalışma hayatında karşılaşılan sorunlara hızlı ve doğru şekilde çözümler sunabilen, değişen dünya koşullarına ve gereklerine uyum sağlamayı başaran ve teknolojik yenilikleri kolaylıkla kullanabilen geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, programın amacı ve önceliği; artan küresel ilişkilerin arkasında yatan nedenleri ve ticari küreselleşmenin sonuçlarını hem yerel hem de uluslararası düzeyde öğrencilere teorik ve pratik çerçevede sunmaktır. Ayrıca uluslararası ticaret kavram ve uygulamalarını içselleştirebilen, küresel yapının ihtiyaçları ve yönelimleri doğrultusunda kalifiye insan kaynağının gelişimini destekleyen, disiplinler arası bilgiler ile donanmış, yerel ve küresel işletmelerin çalışmalarının içinde yer alarak ticari ölçeği ve performansı artırmaya odaklanan, teorik ve uygulama alanında güncel dış ticaret stratejilerine, politikalarına ve gelişmelerine hakim, uluslararası rekabetin koşullarını iyi kavramış bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programın Hedefi

Küreselleşmeye paralel olarak önemi her geçen gün artan uluslararası ticaret, ülkelerin ekonomik gelişmelerine hız kazandıran önemli bir faaliyettir. Ancak uluslararası ticaretin etkin ve verimli olarak yapılabilmesi için kalifiye insan kaynağına ihtiyaç vardır. Programımız, kaliteli ders içerikleri ve alanında profesyonel akademik kadromuz tarafından oluşturulmaktadır. Programımızın öncelikli hedefi de uluslararası ticaret kavram ve uygulamalarına hâkim, ekonomi, finans, hukuk ve işletme bilgileriyle donatılmış, ülkemizin ve işletmelerin uluslararası ticaret faaliyetlerinde yer alıp ithalat ve ihracat performanslarını arttıracak, modern dış ticaret strateji ve politikalarını teorik ve uygulamalı olarak çok iyi bilen, rekabetçi, ulusal ve küresel rekabet stratejileri oluşturabilecek,  uluslararasılaşma standartlarındaki vizyon ve beceriye sahip, girişimci ruhlu, kendine güvenen, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, yenilikçi, farkındalık yaratan, bilimsel düşünme ve yöneticilik becerilerine sahip, disiplinler arası çalışabilen, sorunlara çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir.