TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü öncelikli olarak çalışma hayatında karşılaşılan sorunlara hızlı ve doğru şekilde çözümler sunabilen, değişen dünya koşullarına ve gereklerine uyum sağlamayı başaran ve teknolojik yenilikleri kolaylıkla kullanabilen geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, programın amacı ve önceliği; artan küresel ilişkilerin arkasında yatan nedenleri ve ticari küreselleşmenin sonuçlarını hem yerel hem de uluslararası düzeyde öğrencilere teorik ve pratik çerçevede sunmaktır. Ayrıca uluslararası ticaret kavram ve uygulamalarını içselleştirebilen, küresel yapının ihtiyaçları ve yönelimleri doğrultusunda kalifiye insan kaynağının gelişimini destekleyen, disiplinler arası bilgiler ile donanmış, yerel ve küresel işletmelerin çalışmalarının içinde yer alarak ticari ölçeği ve performansı artırmaya odaklanan, teorik ve uygulama alanında güncel dış ticaret stratejilerine, politikalarına ve gelişmelerine hakim, uluslararası rekabetin koşullarını iyi kavramış bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programın Hedefi

Küreselleşmeye paralel olarak önemi her geçen gün artan uluslararası ticaret, ülkelerin ekonomik gelişmelerine hız kazandıran önemli bir faaliyettir. Ancak uluslararası ticaretin etkin ve verimli olarak yapılabilmesi için kalifiye insan kaynağına ihtiyaç vardır. Programımız, kaliteli ders içerikleri ve alanında profesyonel akademik kadromuz tarafından oluşturulmaktadır. Programımızın öncelikli hedefi de uluslararası ticaret kavram ve uygulamalarına hâkim, ekonomi, finans, hukuk ve işletme bilgileriyle donatılmış, ülkemizin ve işletmelerin uluslararası ticaret faaliyetlerinde yer alıp ithalat ve ihracat performanslarını arttıracak, modern dış ticaret strateji ve politikalarını teorik ve uygulamalı olarak çok iyi bilen, rekabetçi, ulusal ve küresel rekabet stratejileri oluşturabilecek,  uluslararasılaşma standartlarındaki vizyon ve beceriye sahip, girişimci ruhlu, kendine güvenen, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, yenilikçi, farkındalık yaratan, bilimsel düşünme ve yöneticilik becerilerine sahip, disiplinler arası çalışabilen, sorunlara çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü öğrencileri, özel sektörde dış ticaret faaliyetleri ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve çokuluslu işletmelerde yönetici asistanı, yönetici, uzman yardımcısı veya uzman pozisyonlarında çalışabilmekle beraber; kamu sektöründe yer alan Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklarda iş imkanı bulmaktadır. Ayrıca mevcut müfredatımız öğrencilerimize ve mezunlarıma akademik kariyeri tercih etmek adına geniş olanaklar içermektedir.

Bölümün Geleceği

Küreselleşmenin dijital teknolojilerle daha da hız kazandığı, ekonomik zorlukların ve çatışmaların dünya ekonomisini ve finansal sistemi tamamen etkilediği ayrıca ulusların ekonomik zenginliği ve gücü tamamen uluslararası ticaret ve uluslararası finans piyasalarındaki etkinliği ve liderliğiyle ölçüldüğü bir yüzyılda yaşamaktayız. Ekonomik ve siyasi entegrasyonlar sayesinde dış ticaret özellikle finansman konuları iş ve bilim dünyasının yeni cazibe merkezi olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası ticaret ve finansman alanında yetişmiş nitelikli insan kaynaklarının gerek kamu gerekse özel sektörde bugün ve gelecekte eskine oranla daha büyük bir gereksinim olarak karşımıza çıkacağı aşikardır.

 

Kimler Seçmeli

Farklı ülke insanlarının bir arada çalıştığı, çok uluslu ve uluslararası işletmelerde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme ve çözüm üretebilme yetisine sahip yani Küresel vizyonu olan, yerel zenginliklerden güç alan, stratejik düşünen ve üstlenici, rekabetçi ve takım halinde çalışmayı seven ayrıca kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları, hisse senetleri ve finansal türev araçları gibi enstrümanları kullanmayı ve yönetebilmeyi seven kişiler için uygun bir tercih olabilir.

 

Çalışma Alanları

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünden mezun olan öğrenciler, başta dış ticaret yapan firmalar olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma olanaklarına sahip olurlar. Bakanlıklar, sosyal kuruluşlar, danışmanlık şirketleri ve diğer yurtdışı ve yurtiçinden özel kurumlar gibi çok çeşitli sektörlerde endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler uzmanı, pazarlamacı, organizasyon sorumlusu, orta ve üst düzey yönetici, danışman, yönetici asistanı, uzman yardımcısı, finans sorumlusu gibi unvanlarla çalışabilmektedirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencileri DGS ile ücretli kontenjanını kazandıkları takdirde  yüzde 50 burslu okuma imkanına sahip olurlar.