TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Mekatronik Mühendisliği, son yıllarda  sıklıkla ifade edilmeye başlanılan ve endüstride akıllı sistemlerin ve robotların kullanımının yaygınlaşmasıyla daha fazla ihtiyaç duyulan bir mühendislik dalıdır.  Makine, elektronik, bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılım sektörlerinde  hızla gelişen teknoloji  ve bu gelişimin aktarıldığı endüstride akıllı sistemlere geçiş, farklı mühendisliklerin bir arada olduğu mekatronik mühendisliğini ortaya çıkarmıştır. Makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin bileşimi olan mekatronik mühendisliği  insanlığa ve endüstriye faydalı, işlevsel akıllı sistemlerin ve ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda çalışmaktadır.

 

 

Program Eğitim Hedefleri (PEH/PEO)

Mekatronik Mühendisliği programının misyonuna göre, mezunlarımız tarafından mezuniyetten birkaç yıl sonra ulaşmamız beklenen aşağıdaki program eğitim hedefleri ve mesleki başarılar:

 

1. Mekatronik mühendisliğinde lider ve tanınmış kuruluşlarda başarılı bir kariyer kurmak,

2. Mesleki gelişim faaliyetleri ve yükseköğrenim takip ederek kariyerlerinde ilerleme kazanmak,

3. Uluslararası çalışma ortamlarında, diğer bireylere ve topluma saygı ve takdire katkıda bulunacak çeşitli ilişkiler geliştirmek,

4. Mekatronik mühendisliğinde geniş bir endüstri yelpazesinde pratik yapmak. 

 

Programın Hedefi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde hedef; yaşamı ve endüstriyi yeniden şekillendiren akıllı sistemlerin tüm parçaları, sistemi kontrol eden mekanizmalar ve bilgisayar yazılımları konusunda donanımlı, teorik bilginin yanı sıra pratik tecrübeye de sahip mühendisler yetiştirmektir.

Bölüm mezunları uzmanlık alanlarında detaylı bilgiye sahip, gerek bilgi birimleri gerekse yabancı dil yeterlilikleriyle dünyada bu alandaki, gelişmeleri takip edebilecek, bulunduğu ortama entegre edebilecek, insan yaşamını kolaylaştıran ve çevreye duyarlı ürün tasarımı yapabilecek mühendislerdir.

 

 

 

Programın Öğrenci Çıktıları

Program mezunları ağaşıdaki bilgi ve becerileri kazanırlar

a. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi

b. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

c. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

d. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

e. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

f. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi

g. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

h. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi

i. Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma

j. Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma becerisi

k. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi