TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Mekatronik Mühendisliği, son yıllarda  sıklıkla ifade edilmeye başlanılan ve endüstride akıllı sistemlerin ve robotların kullanımının yaygınlaşmasıyla daha fazla ihtiyaç duyulan bir mühendislik dalıdır.  Makine, elektronik, bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılım sektörlerinde  hızla gelişen teknoloji  ve bu gelişimin aktarıldığı endüstride akıllı sistemlere geçiş, farklı mühendisliklerin bir arada olduğu mekatronik mühendisliğini ortaya çıkarmıştır. Makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin bileşimi olan mekatronik mühendisliği  insanlığa ve endüstriye faydalı, işlevsel akıllı sistemlerin ve ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda çalışmaktadır.

 

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, bilime ve teknolojiye sunduğu katkılarla Mekatronik ve ilgili mühendislik alanlarında öncü bölümlerden birisi olmak.

 

Misyon 

Mekatronik Mühendisliği ve ilgili disiplin alanlarında bilgi ve beceriler ile donatılmış, yeni teknolojileri ve gelişmeleri izleyebilen, sorgulayabilen, yeni tasarımlar geliştirebilen, topluma fayda sağlayan, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı mühendisler yetiştirmektir.


 

Program Eğitim Hedefleri (PEH/PEO)

Mekatronik Mühendisliği programının misyonuna göre, mezunlarımız tarafından mezuniyetten birkaç yıl sonra ulaşmamız beklenen aşağıdaki program eğitim hedefleri ve mesleki başarılar:

 

1. Mekatronik mühendisliğinde lider ve tanınmış kuruluşlarda başarılı bir kariyer kurmak,

2. Mesleki gelişim faaliyetleri ve yükseköğrenim takip ederek kariyerlerinde ilerleme kazanmak,

3. Uluslararası çalışma ortamlarında, diğer bireylere ve topluma saygı ve takdire katkıda bulunacak çeşitli ilişkiler geliştirmek,

4. Mekatronik mühendisliğinde geniş bir endüstri yelpazesinde pratik yapmak. 

 

Programın Hedefi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde hedef; yaşamı ve endüstriyi yeniden şekillendiren akıllı sistemlerin tüm parçaları, sistemi kontrol eden mekanizmalar ve bilgisayar yazılımları konusunda donanımlı, teorik bilginin yanı sıra pratik tecrübeye de sahip mühendisler yetiştirmektir.

Bölüm mezunları uzmanlık alanlarında detaylı bilgiye sahip, gerek bilgi birimleri gerekse yabancı dil yeterlilikleriyle dünyada bu alandaki, gelişmeleri takip edebilecek, bulunduğu ortama entegre edebilecek, insan yaşamını kolaylaştıran ve çevreye duyarlı ürün tasarımı yapabilecek mühendislerdir.

 

 

 

Programın Öğrenci Çıktıları

Program mezunları ağaşıdaki bilgi ve becerileri kazanırlar

1.Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

2. Halk sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak belirli ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi.

3. Çeşitli dinleyicilerle etkili iletişim kurma becerisi.

4. Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkisini dikkate alması gereken bilgiye dayalı kararlar verme becerisi.

5. Üyelerinin birlikte liderlik sağladığı, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yarattığı, hedefler belirlediği, görevleri planladığı ve hedefleri karşıladığı bir ekipte etkin bir şekilde çalışabilme becerisi.

6.Uygun deney geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara varmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.

7. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.