TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Mekatronik Mühendisliği, son yıllarda  sıklıkla ifade edilmeye başlanılan ve endüstride akıllı sistemlerin ve robotların kullanımının yaygınlaşmasıyla daha fazla ihtiyaç duyulan bir mühendislik dalıdır.  Makine, elektronik, bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılım sektörlerinde  hızla gelişen teknoloji  ve bu gelişimin aktarıldığı endüstride akıllı sistemlere geçiş, farklı mühendisliklerin bir arada olduğu mekatronik mühendisliğini ortaya çıkarmıştır. Makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin bileşimi olan mekatronik mühendisliği  insanlığa ve endüstriye faydalı, işlevsel akıllı sistemlerin ve ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda çalışmaktadır.

 

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, bilime ve teknolojiye sunduğu katkılarla Mekatronik ve ilgili mühendislik alanlarında öncü bölümlerden birisi olmak.

 

Misyon 

Mekatronik Mühendisliği ve ilgili disiplin alanlarında bilgi ve beceriler ile donatılmış, yeni teknolojileri ve gelişmeleri izleyebilen, sorgulayabilen, yeni tasarımlar geliştirebilen, topluma fayda sağlayan, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı mühendisler yetiştirmektir.


 

Program Eğitim Hedefleri (PEH/PEO)

Mekatronik Mühendisliği programının misyonuna göre, mezunlarımız tarafından mezuniyetten birkaç yıl sonra ulaşmamız beklenen aşağıdaki program eğitim hedefleri ve mesleki başarılar:

 

1. Mekatronik mühendisliğinde lider ve tanınmış kuruluşlarda başarılı bir kariyer kurmak,

2. Mesleki gelişim faaliyetleri ve yükseköğrenim takip ederek kariyerlerinde ilerleme kazanmak,

3. Uluslararası çalışma ortamlarında, diğer bireylere ve topluma saygı ve takdire katkıda bulunacak çeşitli ilişkiler geliştirmek,

4. Mekatronik mühendisliğinde geniş bir endüstri yelpazesinde pratik yapmak. 

 

Programın Hedefi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde hedef; yaşamı ve endüstriyi yeniden şekillendiren akıllı sistemlerin tüm parçaları, sistemi kontrol eden mekanizmalar ve bilgisayar yazılımları konusunda donanımlı, teorik bilginin yanı sıra pratik tecrübeye de sahip mühendisler yetiştirmektir.

Bölüm mezunları uzmanlık alanlarında detaylı bilgiye sahip, gerek bilgi birimleri gerekse yabancı dil yeterlilikleriyle dünyada bu alandaki, gelişmeleri takip edebilecek, bulunduğu ortama entegre edebilecek, insan yaşamını kolaylaştıran ve çevreye duyarlı ürün tasarımı yapabilecek mühendislerdir.

 

 

 

Programın Öğrenci Çıktıları

Program mezunları ağaşıdaki bilgi ve becerileri kazanırlar

1.Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

2. Halk sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak belirli ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi.

3. Çeşitli dinleyicilerle etkili iletişim kurma becerisi.

4. Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkisini dikkate alması gereken bilgiye dayalı kararlar verme becerisi.

5. Üyelerinin birlikte liderlik sağladığı, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yarattığı, hedefler belirlediği, görevleri planladığı ve hedefleri karşıladığı bir ekipte etkin bir şekilde çalışabilme becerisi.

6.Uygun deney geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara varmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.

7. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.

 

 

Kariyer Olanakları

Endüstride bir devrim olarak değerlendiren akıllı sistemler geçiş döneminin yaşandığı günümüzde, mekatonik mühendislerine üretimin, teknolojinin olduğu her yerde ihtiyaç duyulmaktadır. Oldukça geniş kariyer olanaklarına sahip olan mekatronik mühendislerine, otomotiv sanayi, farklı sektörlere özel robot tasarımı ve üretimi, endüstriyel otomasyon, akıllı sensörler, silah ve silah sistemleri, elektromekanik sistemler gibi pek çok alanda iş imkanı sunulmaktadır.

 

 

Bölümün Geleceği

Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmekte olduğu zamanımızda, yapay zeka teknolojilerinin ve akıllı sistemlerin çok geniş alanlarda kullanımının arttığı görülmektedir. Makine, elektronik, bilgisayar donanımı ve yazılım sektörlerinde hızla gelişen teknolojiler, endüstride akıllı sistemlere geçişi giderek artırmış ve artırmaktadır. Mekatronik Mühendisliği Bölümleri, bu alanda ortaya çıkan teknik eleman ihtiyacını karşılamak için açılmış, bölüm mezunlarına gerekli yazılım, donanım ve tasarım altyapısını vermek amacıyla endüstrideki yerini almıştır. Önemi, akıllı sistemlerin ve yeni nesil teknolojilerin kullanımı ile her gün daha fazla artmaktadır. 

Kimler Seçmeli

Endüstride bir devrim olarak değerlendiren akıllı sistemlere geçiş döneminin yaşandığı günümüzde, robotik ve yapay zekâ teknolojileri, otomasyon sistemleri, sağlık teknolojileri, savunma sanayi, otomotiv sanayi gibi alanlara ilgi duyan, güncel teknolojik gelişmeleri takip eden ve bu alanlarda kariyer yapmak isteyen kişilerin tercih edeceği bir bölümdür.

 

 

Çalışma Alanları

Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, robot sanayi, bünyesinde elektronik, bilgisayar ve mekanik aksam bulunduran üretim tesisleri, fabrikalar ve tesisler, otomotiv sektörü, otomasyon firmalari, telekomünikasyon şirketleri, makina üretim firmalari ve bu konuları kapsayan tesislerde ve bu tesislerin kurulmasında ve benzeri alanlarda görev alabileceklerdir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Mekatronik Mühendisliği

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Mekatronik Mühendisliği