TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
2
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
3
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
2
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır

Öğrenme Yetkinliği

1
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
2
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
3
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
4
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
2
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur

Alana Özgü Yetkinlik

1
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
2
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
3
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
2
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
3
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
4
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
5
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
6
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
7
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
8
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
9
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
10
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
11
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
12
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
13
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
14
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
15
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Matematik ve fen bilgisini Mekatronik Mühendisliği problemlerine uyarlar
Mekatronik Mühendisliği problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilir
Deney planlayıp, düzenek kurar, modern cihazları kullanarak veri toplar ve analiz yapar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.
Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır.
Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.
Güncel Mekatronik problemlerini tanımlayabilir, bilimselleştirebilir ve çözebilir.
Mühendislik tasarım ve analizinde bilgisayar yazılımı gibi modern araçları kullanır
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
Disiplinler arası takım içerisinde çalışmaya ve takım liderliğine yatkındır
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, deney sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deneysel sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.
Bir sistemi bileşenleri ile beraber tasarlarken teknik ve ekonomik beklentileri karşılayan çözümler üretebilir
Mekatronik Mühendisliğine küresel bir bakış açısı ile yaklaşabilir
Alanında kendini güncel tutma farkındalığı içerisinde olur
Mekatronik Mühendisliği ile ilgili akademik ve endüstriyel gelişmeleri takip edebilir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
Alanında, disiplinler arası ve çok disiplinli ortamlarda çalışır
Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.
Mesleki ve genel etik değerlere sahip olur ve bunlara duyarlı davranır
Mekatronik Mühendisliğinde sağlık ve güvenlik hususlarına duyarlıdır
Profesyonel faaliyetlerde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere duyarlı davranır