TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bankacılık ve sigortacılık alanlarının ihtiyaç duyduğu personelde bulunması gereken temel bankacılık ve sigortacılık bilgilerinin verilmesi ve bu alanlarla bağlantılı olan ekonomi, muhasebe, hukuk, vergi ve pazarlama konularında da öğrencilerimizin donatılması amaçlanmaktadır. İki yıl içerisinde teorik olarak verilen bilgiler yaz stajı ile uygulamalı hale getirilerek öğrencilerimizin sektörde deneyim kazanmaları amaçlanır.

Programın Hedefi

Bankacılık, sigortacılık ve finans piyasaları hakkında bilgi sahibi, bankacılığın ve sigortacılığın temel işlevlerini bilen, müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazanmış, edindiği bilgileri sektörde kullanabilen uzman elemanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda piyasada aranan nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda gerekli mesleki bilgiler kazandırılmaya çalışılmaktadır.