TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Bankacılık ve Sigortacılık, Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları uygulama alanındaki mevzuata (Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu) ilişkin temel bilgiye sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık uygulama alanında uluslararası finansman stratejilerini açıklama bilgisine sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık ürünlerini ve finans kurumlarını tanıyabilme yeteneğine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
5
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yer alan işlemleri (finans, sigorta, muhasebe, mali tablolar, vergi) amacına uygun şekilde yürütme becerisine sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin bilgileri yorumlama yeteneğine sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili bilgileri analiz etme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili uygulamalardaki çalışma gruplarında sorumluluk alma ve bireysel çalışabilme becerisine sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili konularda kendisine verilen görev ve yetkileri yerine getirir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili yazılı ve sözlü iletişimi etkin bir biçimde kullanır.
2
Bankacılık ve Sigortacılık alanında uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
2
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve karar verme becerisi kazanır.
2
Finans ve Sigortacılık sektöründe sorumluluk alabilme ve yasal prosedürü sağladıktan sonra kendi işyerini açıp çalıştırabilecek girişimci nitelikli ara insan gücü yetişir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanına yönelik uygulamalarda karşılaştığı problemlere müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm üretme becerisi kazanır.
4
Bankacılık ve Sigortacılık alanında sosyal hakların evrenselliği, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Bankacılık ve Sigortacılık, Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları uygulama alanındaki mevzuata (Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu) ilişkin temel bilgiye sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık uygulama alanında uluslararası finansman stratejilerini açıklama bilgisine sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık ürünlerini ve finans kurumlarını tanıyabilme yeteneğine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
5
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
6
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yer alan işlemleri (finans, sigorta, muhasebe, mali tablolar, vergi) amacına uygun şekilde yürütme becerisine sahiptir.
7
Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin bilgileri yorumlama yeteneğine sahiptir.
8
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili bilgileri analiz etme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
9
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili uygulamalardaki çalışma gruplarında sorumluluk alma ve bireysel çalışabilme becerisine sahiptir.
10
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili konularda kendisine verilen görev ve yetkileri yerine getirir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
12
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili yazılı ve sözlü iletişimi etkin bir biçimde kullanır.
13
Bankacılık ve Sigortacılık alanında uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
15
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve karar verme becerisi kazanır.
17
Finans ve Sigortacılık sektöründe sorumluluk alabilme ve yasal prosedürü sağladıktan sonra kendi işyerini açıp çalıştırabilecek girişimci nitelikli ara insan gücü yetişir.
18
Bankacılık ve Sigortacılık alanına yönelik uygulamalarda karşılaştığı problemlere müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm üretme becerisi kazanır.
19
Bankacılık ve Sigortacılık alanında sosyal hakların evrenselliği, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
dsadsa
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık, Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları uygulama alanındaki mevzuata (Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu) ilişkin temel bilgiye sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık uygulama alanında uluslararası finansman stratejilerini açıklama bilgisine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık ürünlerini ve finans kurumlarını tanıyabilme yeteneğine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yer alan işlemleri (finans, sigorta, muhasebe, mali tablolar, vergi) amacına uygun şekilde yürütme becerisine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin bilgileri yorumlama yeteneğine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili bilgileri analiz etme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili uygulamalardaki çalışma gruplarında sorumluluk alma ve bireysel çalışabilme becerisine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili konularda kendisine verilen görev ve yetkileri yerine getirir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili yazılı ve sözlü iletişimi etkin bir biçimde kullanır.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe açıktır.
Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve karar verme becerisi kazanır.
Finans ve Sigortacılık sektöründe sorumluluk alabilme ve yasal prosedürü sağladıktan sonra kendi işyerini açıp çalıştırabilecek girişimci nitelikli ara insan gücü yetişir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanına yönelik uygulamalarda karşılaştığı problemlere müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm üretme becerisi kazanır.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında sosyal hakların evrenselliği, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.