TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.
1
Bankacılık ve Sigortacılık, Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları uygulama alanındaki mevzuata (Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu) ilişkin temel bilgiye sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık uygulama alanında uluslararası finansman stratejilerini açıklama bilgisine sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık ürünlerini ve finans kurumlarını tanıyabilme yeteneğine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
5
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.

BECERİLER
Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.
1
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yer alan işlemleri (finans, sigorta, muhasebe, mali tablolar, vergi) amacına uygun şekilde yürütme becerisine sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin bilgileri yorumlama yeteneğine sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili bilgileri analiz etme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.

YETKİNLİKLER
Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.
1
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili uygulamalardaki çalışma gruplarında sorumluluk alma ve bireysel çalışabilme becerisine sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili konularda kendisine verilen görev ve yetkileri yerine getirir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili yazılı ve sözlü iletişimi etkin bir biçimde kullanır.
2
Bankacılık ve Sigortacılık alanında uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1
Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
2
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
1
Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve karar verme becerisi kazanır.
2
Finans ve Sigortacılık sektöründe sorumluluk alabilme ve yasal prosedürü sağladıktan sonra kendi işyerini açıp çalıştırabilecek girişimci nitelikli ara insan gücü yetişir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanına yönelik uygulamalarda karşılaştığı problemlere müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm üretme becerisi kazanır.
4
Bankacılık ve Sigortacılık alanında sosyal hakların evrenselliği, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
Bankacılık ve Sigortacılık, Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları uygulama alanındaki mevzuata (Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu) ilişkin temel bilgiye sahiptir.
2
Bankacılık ve Sigortacılık uygulama alanında uluslararası finansman stratejilerini açıklama bilgisine sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık ürünlerini ve finans kurumlarını tanıyabilme yeteneğine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
5
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
6
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yer alan işlemleri (finans, sigorta, muhasebe, mali tablolar, vergi) amacına uygun şekilde yürütme becerisine sahiptir.
7
Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin bilgileri yorumlama yeteneğine sahiptir.
8
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili bilgileri analiz etme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
9
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili uygulamalardaki çalışma gruplarında sorumluluk alma ve bireysel çalışabilme becerisine sahiptir.
10
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili konularda kendisine verilen görev ve yetkileri yerine getirir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
12
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili yazılı ve sözlü iletişimi etkin bir biçimde kullanır.
13
Bankacılık ve Sigortacılık alanında uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
15
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve karar verme becerisi kazanır.
17
Finans ve Sigortacılık sektöründe sorumluluk alabilme ve yasal prosedürü sağladıktan sonra kendi işyerini açıp çalıştırabilecek girişimci nitelikli ara insan gücü yetişir.
18
Bankacılık ve Sigortacılık alanına yönelik uygulamalarda karşılaştığı problemlere müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm üretme becerisi kazanır.
19
Bankacılık ve Sigortacılık alanında sosyal hakların evrenselliği, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Bankacılık, Sigortacılık, Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları alanındaki genel kavramları temel düzeyde sıralar/açıklar
Bankacılık ve Sigortacılık, Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları uygulama alanındaki mevzuata (Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu) ilişkin temel bilgiye sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık uygulama alanında uluslararası finansman stratejilerini açıklama bilgisine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık ürünlerini ve finans kurumlarını tanıyabilme yeteneğine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim ve organizasyon konusunda uygulama yeteneği kazanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Bankacılık, Sigortacılık, Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları alanında yer alan işlemleri, mevzuatlar (finans, sigorta, muhasebe, mali tablolar, vergi, vb.) gereği amacına ve aşamalarına uygun şekilde yürütür.
Bankacılık, Sigortacılık, Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasalarına Uygulamaları alanında kullanılan belgeleri ve dokümanları amacına uygun düzenler.
Bankacılık, Sigortacılık, Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasalarına konu olan işlemlerin mevzuatına uygunluğunu kontrol eder.
Bankacılık, Sigortacılık, Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasalarına konu olan işlemlerin aşamalarını sürece uygun sıralar.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yer alan işlemleri (finans, sigorta, muhasebe, mali tablolar, vergi) amacına uygun şekilde yürütme becerisine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanına ilişkin bilgileri yorumlama yeteneğine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili bilgileri analiz etme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili uygulamalardaki çalışma gruplarında sorumluluk alma ve bireysel çalışabilme becerisine sahiptir.
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili konularda kendisine verilen görev ve yetkileri yerine getirir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili yazılı ve sözlü iletişimi etkin bir biçimde kullanır.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve karar verme becerisi kazanır.
Finans ve Sigortacılık sektöründe sorumluluk alabilme ve yasal prosedürü sağladıktan sonra kendi işyerini açıp çalıştırabilecek girişimci nitelikli ara insan gücü yetişir.
Bankacılık ve Sigortacılık alanına yönelik uygulamalarda karşılaştığı problemlere müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm üretme becerisi kazanır.
Bankacılık ve Sigortacılık alanında sosyal hakların evrenselliği, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.