TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Gıda Teknolojisi Programının amacı, gıdaların bileşenleri, gıdaların kimyasal bileşimi, gıda teknolojik işlemleri, mikrobiyolojik, kimyasal, duyusal, fiziksel, tekstürel ve kalite kontrol analizleri, gıda muhafaza yöntemleri, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere hakim, bu bilgi birikimi ile gıda endüstrisinin, kurum ve kuruluşlarının üretim, işleme ve kalite kontrol laboratuvarlarında Gıda Teknikeri olarak çalışabilecek nitelikte kalifiye insan yetiştirmektir.

 

Programın Hedefi

Gıda Teknolojisi Programının hedefi, gıda sektöründe çalışacak bölümümüz mezunlarını iletişimi kuvvetli, misyon sahibi, özgüvenli, temel yabancı dil bilgisi ve bilgisayar kullanım becerisi olan, güncel gelişimi ve gıda mevzuatını yakından takip edebilen, mesleki yeterliliği sağlanmış, uygulamalı üretim, işleme ve laboratuvar bilgisine sahip, toplumsal ve sosyal etik bilgisi yeterli ve duyarlı, bir gıda işletmesinde gıda için oluşabilecek riskleri tespit edip önlemler alabilme yetkinliği oluşmuş, girişimci bireyler olarak yetiştirmektir. Araştırma ve geliştirme konusunda yenilikçi ve inovasyon anlayışını benimsemiş açık fikirli yeni beyinleri topluma kazandırmaktır.