TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Gıda üretim yöntemlerini kavrayarak bu bilgilerini üretimde kullanabilir.
2
Gıda ürünleri, bileşimleri ve katkı maddeleri ile ilgili bilgi sahibi olarak bu bilgileri üretimde kullanabilir.
3
Gıda laboratuvar bilgisi ile elde ettiği sonuçları üretimde ve kalite kontrolde değerlendirebilir.
4
Gıda üretimi ve laboratuvarında yönetmelik ve mevzutların gereği olan koşulları sağlayarak risk oluşturan noktaları tespit edebilir.
5
Gıda ürün işlemede çağın getirdiği yenilikleri takip ederek Ar-Ge çalışmalarına katılabilir.
6
Gıda işletme ve laboratuvar iş akışını bilgisayar sisteminde takip edebilecek düzeyde bilgisayar kullanabilir.
7
Gıda teknolojisindeki literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilir.
8
Gıda sektöründe önemli olan mikrobiyal ve kimyasal analizleri uygulayarak bir gıdanın insan sağlığı açısından risk oluştuşturup oluşmadığını tespit edebilir.
9
Gıda üretim, depolama, satış alanlarında üretim ve personel kaynaklı hijyen ve sanitasyon koşulları işe iş güvenliği koşullarını sağlayabilir.
10
Gıda mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle ilgili kuramsal bilgilerini deneysel araştırmalarla yorumlayabilir.
11
Gıda alanında, genel ahlaki ve mesleki etik değerleri benimsemiştir
12
Gıda alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilir.
13
Gıda üretimi ve yönetimi alanlarında uygun olmayan durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Gıda teknolojilleri ve güvenliği ilgili araştırmalar yaparak elde ettiği verileri tanımlayıp çözüm önerileri geliştirebilir.
2
Gıda üretimi ve gıda güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanır.
3
Gıda Teknolojisi alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
4
Gıda Teknolojisi Laboratuvarlarında deney yaparak verileri toplar ve sorumlulukları ölçüsünde değerlendirir.
5
Gıda alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Bir gıda işletmesindeki riskleri belirleyerek önlemler alır.
2
Gıda laboratuvardaki temel laboratuvar cihazlarını kullanır.
3
Gıda üretimi, depolaması, ambalajlanması ve dağıtımını takip ederek kayıtlarını tutar.
4
Gıda hijyenine yönelik eğitimler planlayarak etkinliğini ölçer.
5
Gıda üretimi ve güvenliği konusunda takım çalışmalarında uyumlu ve etkin çalışır.
6
Gıda alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

1
Gıda alanında yaşam boyu öğrenme kültürüne sahip olur.
2
Gıda alanı ile ilgili gündemdeki olayları ve gelişmeleri takip eder.
3
Gıda alanında mesleki gelişimi için gerekli eğitim programlarına katılır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Gıda alanındaki meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
2
Gıda alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
3
Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak sunumlar hazırlar.
4
Gıda alanı veya diğer konularda sosyal sorumluluk projeleri hazırlayarak uygulamaya katılabilir.
5
Görsel, yazılı ve sözlü iletişimi etkin biçimde kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Gıda mevzuatının belirttiği çeşitli gıda alanlarında çalışma yetkinliğine sahip olur.
2
Gıda sektörü ile ilgili mevzuatı takip ederek gereğini uygulayabilir.
3
Gıda sektöründe Kritik kontrol noktaları ve kalite güvence ile ilgili dökümantasyonu takip ederek acil durumlara ilişkin önlemler alabilir.
4
Gıda işletmesinde hijyen ve sanitasyon eğitimini planlayarak uygulayabilir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Gıda üretim yöntemlerini kavrayarak bu bilgilerini üretimde kullanabilir.
2
Gıda ürünleri, bileşimleri ve katkı maddeleri ile ilgili bilgi sahibi olarak bu bilgileri üretimde kullanabilir.
3
Gıda laboratuvar bilgisi ile elde ettiği sonuçları üretimde ve kalite kontrolde değerlendirebilir.
4
Gıda üretimi ve laboratuvarında yönetmelik ve mevzutların gereği olan koşulları sağlayarak risk oluşturan noktaları tespit edebilir.
5
Gıda ürün işlemede çağın getirdiği yenilikleri takip ederek Ar-Ge çalışmalarına katılabilir.
6
Gıda işletme ve laboratuvar iş akışını bilgisayar sisteminde takip edebilecek düzeyde bilgisayar kullanabilir.
7
Gıda teknolojisindeki literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilir.
8
Gıda sektöründe önemli olan mikrobiyal ve kimyasal analizleri uygulayarak bir gıdanın insan sağlığı açısından risk oluştuşturup oluşmadığını tespit edebilir.
9
Gıda üretim, depolama, satış alanlarında üretim ve personel kaynaklı hijyen ve sanitasyon koşulları işe iş güvenliği koşullarını sağlayabilir.
10
Gıda mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle ilgili kuramsal bilgilerini deneysel araştırmalarla yorumlayabilir.
11
Gıda alanında, genel ahlaki ve mesleki etik değerleri benimsemiştir
12
Gıda alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilir.
13
Gıda üretimi ve yönetimi alanlarında uygun olmayan durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
14
Gıda teknolojilleri ve güvenliği ilgili araştırmalar yaparak elde ettiği verileri tanımlayıp çözüm önerileri geliştirebilir.
15
Gıda üretimi ve gıda güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanır.
16
Gıda Teknolojisi alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
17
Gıda Teknolojisi Laboratuvarlarında deney yaparak verileri toplar ve sorumlulukları ölçüsünde değerlendirir.
18
Gıda alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanır.
19
Bir gıda işletmesindeki riskleri belirleyerek önlemler alır.
20
Gıda laboratuvardaki temel laboratuvar cihazlarını kullanır.
21
Gıda üretimi, depolaması, ambalajlanması ve dağıtımını takip ederek kayıtlarını tutar.
22
Gıda hijyenine yönelik eğitimler planlayarak etkinliğini ölçer.
23
Gıda üretimi ve güvenliği konusunda takım çalışmalarında uyumlu ve etkin çalışır.
24
Gıda alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
25
Gıda alanında yaşam boyu öğrenme kültürüne sahip olur.
26
Gıda alanı ile ilgili gündemdeki olayları ve gelişmeleri takip eder.
27
Gıda alanında mesleki gelişimi için gerekli eğitim programlarına katılır.
28
Gıda alanındaki meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
29
Gıda alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
30
Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak sunumlar hazırlar.
31
Gıda alanı veya diğer konularda sosyal sorumluluk projeleri hazırlayarak uygulamaya katılabilir.
32
Görsel, yazılı ve sözlü iletişimi etkin biçimde kullanabilir.
33
Gıda mevzuatının belirttiği çeşitli gıda alanlarında çalışma yetkinliğine sahip olur.
34
Gıda sektörü ile ilgili mevzuatı takip ederek gereğini uygulayabilir.
35
Gıda sektöründe Kritik kontrol noktaları ve kalite güvence ile ilgili dökümantasyonu takip ederek acil durumlara ilişkin önlemler alabilir.
36
Gıda işletmesinde hijyen ve sanitasyon eğitimini planlayarak uygulayabilir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirir ve kavrar.
Alanı ile ilgili yöntem ve teknik bilgilere sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili özellikle uygulamalı bilgilere sahiptir.
Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Gıda üretim yöntemlerini kavrayarak bu bilgilerini üretimde kullanabilir.
Gıda ürünleri, bileşimleri ve katkı maddeleri ile ilgili bilgi sahibi olarak bu bilgileri üretimde kullanabilir.
Gıda laboratuvar bilgisi ile elde ettiği sonuçları üretimde ve kalite kontrolde değerlendirebilir.
Gıda üretimi ve laboratuvarında yönetmelik ve mevzutların gereği olan koşulları sağlayarak risk oluşturan noktaları tespit edebilir.
Gıda ürün işlemede çağın getirdiği yenilikleri takip ederek Ar-Ge çalışmalarına katılabilir.
Gıda işletme ve laboratuvar iş akışını bilgisayar sisteminde takip edebilecek düzeyde bilgisayar kullanabilir.
Gıda teknolojisindeki literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilir.
Gıda sektöründe önemli olan mikrobiyal ve kimyasal analizleri uygulayarak bir gıdanın insan sağlığı açısından risk oluştuşturup oluşmadığını tespit edebilir.
Gıda üretim, depolama, satış alanlarında üretim ve personel kaynaklı hijyen ve sanitasyon koşulları işe iş güvenliği koşullarını sağlayabilir.
Gıda mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle ilgili kuramsal bilgilerini deneysel araştırmalarla yorumlayabilir.
Gıda alanında, genel ahlaki ve mesleki etik değerleri benimsemiştir
Gıda alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilir.
Gıda üretimi ve yönetimi alanlarında uygun olmayan durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterebilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları inceler, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları inceler, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar.
Gıda teknolojilleri ve güvenliği ilgili araştırmalar yaparak elde ettiği verileri tanımlayıp çözüm önerileri geliştirebilir.
Gıda üretimi ve gıda güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanır.
Gıda Teknolojisi alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Gıda Teknolojisi Laboratuvarlarında deney yaparak verileri toplar ve sorumlulukları ölçüsünde değerlendirir.
Gıda alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Bir gıda işletmesindeki riskleri belirleyerek önlemler alır.
Gıda laboratuvardaki temel laboratuvar cihazlarını kullanır.
Gıda üretimi, depolaması, ambalajlanması ve dağıtımını takip ederek kayıtlarını tutar.
Gıda hijyenine yönelik eğitimler planlayarak etkinliğini ölçer.
Gıda üretimi ve güvenliği konusunda takım çalışmalarında uyumlu ve etkin çalışır.
Gıda alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Gıda alanında yaşam boyu öğrenme kültürüne sahip olur.
Gıda alanı ile ilgili gündemdeki olayları ve gelişmeleri takip eder.
Gıda alanında mesleki gelişimi için gerekli eğitim programlarına katılır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Gıda alanındaki meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
Gıda alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak sunumlar hazırlar.
Gıda alanı veya diğer konularda sosyal sorumluluk projeleri hazırlayarak uygulamaya katılabilir.
Görsel, yazılı ve sözlü iletişimi etkin biçimde kullanabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Alanında verilerin toplanması ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasında yetkinlik kazanır.
Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Gıda mevzuatının belirttiği çeşitli gıda alanlarında çalışma yetkinliğine sahip olur.
Gıda sektörü ile ilgili mevzuatı takip ederek gereğini uygulayabilir.
Gıda sektöründe Kritik kontrol noktaları ve kalite güvence ile ilgili dökümantasyonu takip ederek acil durumlara ilişkin önlemler alabilir.
Gıda işletmesinde hijyen ve sanitasyon eğitimini planlayarak uygulayabilir.