TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bireylerin sportif ihtiyaçlarını sektör içerisinde  karşılayacak işletmelerin yönetimi ve idaresi ile ilgili bir uzmanlık alanıdır. Kamu ve özel  spor hizmeti sunan kuruluşların geliştirilmesi de dâhil olmak üzere amaçlarına ulaşmaları için gerekli tüm sportif faaliyetlerle ilgili kararların alınması ve uygulanması için spor sektörüne yetkin spor elemanlarının yetiştirilmesi spor yönetimi önlisans programının öncelikli amacıdır.

Programın Hedefi

 Anayasanın 59. Maddesinde “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur.” İfadesinin gereğinin bilincinde olan spor yöneticilerinin yetiştirilmesi hedefimizdir.  Spor yöneticisi adayları, spor hizmetlerinin planlama, organize etme, yürütme ve başarıyla tamamlama evrelerine yön veren, topluma fayda sağlayacak sportif aktiviteler düzenleme, spor salonlarının sevk ve idaresini gerçekleştirme hedefleri bulunmaktadır.