TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’nın temel amacı, havacılık sektöründeki büyümeye paralel olarak artan kabin hizmetleri personeli talebini karşılamaya yönelik ekip çalışmasına yatkın, operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim, etkin iletişim becerilerine sahip, müşteri ilişkileri kuvvetli,  problem çözme becerisine yetisine sahip ve analitik düşünebilen, yabancı dil bilgisi yüksek, çevresine ve ülkesine yararlı olabilecek personel yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli ve gerekli donanımlara sahip olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere 1 yıllık hazırlık eğitimi bunun devamında 2 yıllık mesleki eğitim verilerek sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin  aldığı ingilizce eğitim ile  havacılık sektöründe daha kolay iş imkanı bulabilme ve kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Bu bölümde eğitim olan öğrencilere programla ilgili gerekli alt yapı bilgi ve beceri donanımına sahip sektörün ihtiyacını karşılayabilen birer mezun olmaları hedeflenmektedir.