TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Takım çalışması becerisi
2
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
3
Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
5
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
6
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
2
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
3
Yasal düzenlemeler ve prosedürler çerçevesinde uygulama ve sorunlara çözüm bulur.
4
Sivil havacılık alanı ile ilgili istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine,alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine sahiptir.
5
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Değişime ve yeniliğe açıktır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Temel ve mesleki İngilizeye hakim olup, mesleği için gerekli işletim sistemlerini aktif bir şekilde kullanabilecek yeterliliğe sahiptir.
2
Gelişmeleri, trendleri takip eder ve öngörü sahibi olur. Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Etik sorumluluk ve bunu mesleğine yansıtma becerisine sahiptir.
2
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Takım çalışması becerisi
2
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
3
Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
5
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
6
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
7
Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
8
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
9
Yasal düzenlemeler ve prosedürler çerçevesinde uygulama ve sorunlara çözüm bulur.
10
Sivil havacılık alanı ile ilgili istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine,alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine sahiptir.
11
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
12
Değişime ve yeniliğe açıktır.
13
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
14
Temel ve mesleki İngilizeye hakim olup, mesleği için gerekli işletim sistemlerini aktif bir şekilde kullanabilecek yeterliliğe sahiptir.
15
Gelişmeleri, trendleri takip eder ve öngörü sahibi olur. Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
16
Etik sorumluluk ve bunu mesleğine yansıtma becerisine sahiptir.
17
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların ulaştırma işletmeciliğinde uygulanması konularında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik kavramları bilgisine sahiptir.
Hukuki konularda alanla ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir.
Uluslararası ticaret ve işletme konularında temel bilgilere sahiptir.
Takım çalışması becerisi
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
Temel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar.
Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar.
Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.
Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir.
Algoritmik düşünür.
Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar.
Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
Yasal düzenlemeler ve prosedürler çerçevesinde uygulama ve sorunlara çözüm bulur.
Sivil havacılık alanı ile ilgili istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine,alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine sahiptir.
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Ulaştırma, lojistik ve ilgili mühendislik takımlarında ve bireysel olarak çalışma yürütür ve sorumluluk üstlenir.
Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Ulaştırma/ lojistik ve ilişkili mühendislik alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
Değişime ve yeniliğe açıktır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ve ulaştırma çevrelerinde, mesleğe yönelik olarak etkin çalışır.
Mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrenmeye açıktır ve ileri bir düzeye hazırlanır
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir; öğrenme hedefleri belirleyerek, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği geliştirir.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.
Ulaştırma/lojistik ile ilişkili mühendislik alanında teknik resim becerisine sahiptir ve teknik iletişim kurar.
Ulaştırma/ lojistik ile ilişkili mühendislik alanı ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve bu alandaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Bilgi işletim sistemleri hakkında temel düzeyde pratik ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgiyi ulaştırma alanına yönlendirir.
Temel ve mesleki İngilizeye hakim olup, mesleği için gerekli işletim sistemlerini aktif bir şekilde kullanabilecek yeterliliğe sahiptir.
Gelişmeleri, trendleri takip eder ve öngörü sahibi olur. Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mesleğinin gerektirdiği örf, adet, gelenek, görenek ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Ulaştırma işletmelerindeki yönetim, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Etik sorumluluk ve bunu mesleğine yansıtma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.