TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programının amacı, günümüz dünyasında gerekli olan nitelikli insan kaynakları çalışanları ve yöneticilerini yetiştirmektir. Hızla değişen ve dönüşen yeni ekonomi iş yaşamının, başta rekabet ve sürdürülebilir büyüme gerekliliklerini sağlayabilecek nitelikteki insanlara gereksinimi gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Entelektüel sermaye unsurlarının, kurumların en önemli ve değerli varlıkları olduğu kabulüyle ortaya çıkarılan bu vizyonun, program mezunlarına aktarılmış olması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi işlevlerinin, stratejik yönetim, kurumsallaşma ve kurumsal yönetim alanlarındaki yeri ve önemi yadsınamaz.  Yönetim kademelerinin her seviyesinde, bu yeterliliklere sahip insanların yetiştirilmesi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programının başlıca amacıdır.

Programın Hedefi

Kaliteli ve nitelikli bir iş yaşamının oluşumuna katkıda bulunmak,İş yaşamının ihtiyaç duyduğu İK uzman ihtiyacını karşılamak, Alanında "yetkin meslek elemanı yetiştirmek" ; Çağdaş ve dünyayı algılayacak işletmelerin oluşumuna katkıda bulunmak