TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programının amacı, günümüz dünyasında gerekli olan nitelikli insan kaynakları çalışanları ve yöneticilerini yetiştirmektir. Hızla değişen ve dönüşen yeni ekonomi iş yaşamının, başta rekabet ve sürdürülebilir büyüme gerekliliklerini sağlayabilecek nitelikteki insanlara gereksinimi gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Entelektüel sermaye unsurlarının, kurumların en önemli ve değerli varlıkları olduğu kabulüyle ortaya çıkarılan bu vizyonun, program mezunlarına aktarılmış olması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi işlevlerinin, stratejik yönetim, kurumsallaşma ve kurumsal yönetim alanlarındaki yeri ve önemi yadsınamaz.  Yönetim kademelerinin her seviyesinde, bu yeterliliklere sahip insanların yetiştirilmesi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programının başlıca amacıdır.

Programın Hedefi

Kaliteli ve nitelikli bir iş yaşamının oluşumuna katkıda bulunmak,İş yaşamının ihtiyaç duyduğu İK uzman ihtiyacını karşılamak, Alanında "yetkin meslek elemanı yetiştirmek" ; Çağdaş ve dünyayı algılayacak işletmelerin oluşumuna katkıda bulunmak

Kariyer Olanakları

Bu bölüm mezunları özel ve devlet şirketlerinde İnsan Kaynakları bölümlerinde(departmanlarında) çalışabileceklerdir.

Çalışma Alanları

Program mezunları, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikalar, Kamu Sektörü veya Özel Sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin İnsan Kaynakları departmanlarında ve Özel Danışmanlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

İlgili puan türündeki programlara yatay geçiş şartlarını sağlamaları halinde geçiş yapabilmeleri mümkündür.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi.