TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İletişim Bilimi ile ilgili temel İnsan Kaynakları kavramlarını açıklar ve İletişim Biliminin teorik altyapısı ile ilişkilendirir.
2
İstatistik ve Psikoloji gibi kendi dalıyla ilgili konularında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri insan kaynakları çözümleri için kullanır.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Kurumsal gereksinimleri analiz eder ve bu gereksinimler doğrultusunda gerçekçi uygulamalar altında iletişim modelleri tasarlar.
2
İnsan Kaynakları uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve etkin olarak kullanmayı bilir.
3
İnsan Kaynakları alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder, değerlendirir ve bunların gelişimine yönelik uygulamalar geliştirir.
4
İnsan Kaynakları alanında yer alan konulara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini seçer, uygular.
5
Belirli bir kavramsal modeli modern insan kaynakları yöntemlerini kullanarak uygular.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Araştırma ve yöntem tasarlama, anket yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, değerlendirme bilincine ve sorumluluğuna sahiptir.
2
Bireysel olarak etkin çalışmalar yürütebilir.
3
Bir ekip içerisinde etkin çalışabilme becerisi gösterir ve sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip, bilim ve teknolojideki gelişmeleri kitle iletişim araçları aracılığı ile takip edebilir ve kendini sürekli yenileyebilir.
2
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir.
3
Sosyal Sorumluluk çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve bu konunun öneminin farkındadır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Bir problemi sözlü ya da yazılı ifade edebilir ve etkin iletişim kurabilir ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
İnsan Kaynakları Yönetimi, denetimi, gelişimi ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibir ve bu bilgileri çalışmalarında uygulayabilir.
2
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine ile toplumda bu sorumluluğu yayma bilincine sahiptir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
İletişim Bilimi ile ilgili temel İnsan Kaynakları kavramlarını açıklar ve İletişim Biliminin teorik altyapısı ile ilişkilendirir.
2
İstatistik ve Psikoloji gibi kendi dalıyla ilgili konularında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri insan kaynakları çözümleri için kullanır.
3
Kurumsal gereksinimleri analiz eder ve bu gereksinimler doğrultusunda gerçekçi uygulamalar altında iletişim modelleri tasarlar.
4
İnsan Kaynakları uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve etkin olarak kullanmayı bilir.
5
İnsan Kaynakları alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder, değerlendirir ve bunların gelişimine yönelik uygulamalar geliştirir.
6
İnsan Kaynakları alanında yer alan konulara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini seçer, uygular.
7
Belirli bir kavramsal modeli modern insan kaynakları yöntemlerini kullanarak uygular.
8
Araştırma ve yöntem tasarlama, anket yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, değerlendirme bilincine ve sorumluluğuna sahiptir.
9
Bireysel olarak etkin çalışmalar yürütebilir.
10
Bir ekip içerisinde etkin çalışabilme becerisi gösterir ve sorumluluk alır.
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip, bilim ve teknolojideki gelişmeleri kitle iletişim araçları aracılığı ile takip edebilir ve kendini sürekli yenileyebilir.
12
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir.
13
Sosyal Sorumluluk çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve bu konunun öneminin farkındadır.
14
Bir problemi sözlü ya da yazılı ifade edebilir ve etkin iletişim kurabilir ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
15
İnsan Kaynakları Yönetimi, denetimi, gelişimi ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibir ve bu bilgileri çalışmalarında uygulayabilir.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine ile toplumda bu sorumluluğu yayma bilincine sahiptir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
İletişim Bilimi ile ilgili temel İnsan Kaynakları kavramlarını açıklar ve İletişim Biliminin teorik altyapısı ile ilişkilendirir.
İstatistik ve Psikoloji gibi kendi dalıyla ilgili konularında sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri insan kaynakları çözümleri için kullanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Kurumsal gereksinimleri analiz eder ve bu gereksinimler doğrultusunda gerçekçi uygulamalar altında iletişim modelleri tasarlar.
İnsan Kaynakları uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve etkin olarak kullanmayı bilir.
İnsan Kaynakları alanında var olan uygulama alanlarını analiz eder, değerlendirir ve bunların gelişimine yönelik uygulamalar geliştirir.
İnsan Kaynakları alanında yer alan konulara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini seçer, uygular.
Belirli bir kavramsal modeli modern insan kaynakları yöntemlerini kullanarak uygular.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Araştırma ve yöntem tasarlama, anket yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, değerlendirme bilincine ve sorumluluğuna sahiptir.
Bireysel olarak etkin çalışmalar yürütebilir.
Bir ekip içerisinde etkin çalışabilme becerisi gösterir ve sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip, bilim ve teknolojideki gelişmeleri kitle iletişim araçları aracılığı ile takip edebilir ve kendini sürekli yenileyebilir.
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir.
Sosyal Sorumluluk çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve bu konunun öneminin farkındadır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir problemi sözlü ya da yazılı ifade edebilir ve etkin iletişim kurabilir ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe açıktır.
İnsan Kaynakları Yönetimi, denetimi, gelişimi ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibir ve bu bilgileri çalışmalarında uygulayabilir.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine ile toplumda bu sorumluluğu yayma bilincine sahiptir.