TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı havaalanlarında ve havayolu şirketlerinde çalışacak ara elemanları yetiştirmek amacı ile önlisans eğitimi vermektedir. Havayolu ve havacılık yönetimi temel bilgisine sahip mezunlar yetiştiren bölümde işletme dersleri ve temel havacılık dersleri eş güdümlü verilmektedir. Bölüm iki önlisans programına (gündüz ve akşam) sahiptir ve sektörden gelen talep doğrultusunda eğitim kursları yürütmektedir. Bölümün havacılık sektörü ile kurmuş olduğu yakın iş birlikleri öğrencilerin mezuniyet öncesi iş hayatı ile tanışmasına olanak sağlamaktadır.

 

Programın Hedefi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programının amacı hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek; sivil hava taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Sivil hava ulaştırma işletmecisi, sektörde harekat (operasyon) ve ramp bölümünde çalışabildiği gibi yolcuya hizmet veren, yolcu ile birebir iletişimde bulunulan yolcu hizmetleri bölümünde de çeşitli birimlerde görev alabilir (lost&found, check-in, boarding vb). Bundan dolayı program, rezervasyon, bilet satış işlemleri, terminal ve apron hizmetleri, uçak içi hizmetler, bagaj işlemleri, uçak yükleme işlemleri ve yük-denge kontrolünün sağlanması (weight/balance), handling hizmetleri, hava trafik birimiyle birlikte uçak park pozisyonlarının belirlenmesi, uçuş operasyonu içerisindeki ilgili diğer birimlerle uyum ve koordinasyonun sağlanması, özel durumu olan yolcular veya VIP, CIP gibi yolculara sunulan özel hizmet uygulamalarını sağlayabilecek temel eğitimi alan elemanlar yetiştirmeyi hedefler. Bu program özetle, çalıştığı işletmeye ait olan ya da olmayan uçak, yük, ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunun sağlanmasında çeşitli birimlerde görev alan elemanlar yetiştirmektedir. Toplam iki yıllık önlisans programındaki dersler operasyonel ve teknik eğitim, havacılık ve işletmecilik olmak üzere üç temel alanı kapsar. Mesleki uygulama ve tecrübe için 30 günlük staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.