TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Beslenme, insanın yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken temel gereksinimlerin başında gelmektedir. Beslenme olgusunun bu özelliğinden yola çıkarak, insanların yemek yeme amaçları değişen toplum yapısına göre şekil alan dinamik bir yapıdadır. Değişen toplum yapısına bağlı olarak bireyler, ekonomik, sosyal, kültürel vb. sebeplerden dolayı dışarıda yemek yemektedir. Bu sebeplerden dolayı aşçılık mesleği el emeğine dayalı ve iş olanakları geniş bir meslek dalıdır.

Aşçılık mesleğini seçen birey, üretim yaparken hijyen ve sanitasyon kurallarına göre hareket etmeli, bir öğünde sunulan yemekte tüketicinin ihtiyacı bulunan besin öğelerini bir tabakta toplayabilmeli bununla birlikte görsel ve tat alma bakımından tüketicinin zevkine hitap edecek yemek üretimi yapabilmeli ve pişirilen yemeğin somut olmayan kültürel bir değer olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Programımızda, aşçılık mesleğinde istihdam edilecek bireylere bu sektörde ihtiyaç duyacakları gerekli teorik ve uygulama eğitimi verilmektedir. 

Programın Hedefi

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulumuzda verilen eğitimle;

  • aşçılık mesleğini yaparken bireylerin ihtiyaç duyacağı gerekli teknik ve teorik bilgiyi aktarmak,
  • bireyler tarafından mutfağın ve yemeğin kültürel yönünün fark edilmesini sağlamak,
  • yabancı dili gelişmiş uluslararası mutfak kültürlerini, yeni mutfak akımlarını takip edecek ve Türk mutfağını Dünya mutfakları içinde öne çıkaracak çalışmalar yapabilecek bireyler yetiştirmek ve
  • Türk mutfak kültürünün zenginliğini ortaya çıkarmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.