TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Zaman ilerledikçe hayatımızın her sahasına girmiş olan bilgisayar teknolojisi alanında, işletmelerin ihtiyacı olan, değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek, yazılım ve donanım konularına yetkin bilgisayar teknikerleri yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Program kapsamında, bilgisayarın network, sistem mimarisi, veritabanı, işletim sistemleri konuları ile birlikte yazılım, algoritma konusunda da öğrencilerimize eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler, önlisans eğitimi sonrasında gireceği sınav sonucunda başarılı olarak 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmaları durumunda, mezun oldukları önlisans bölümünde aldıkları eğitimin kendilerine gerekli alt yapıyı sağlaması hedeflenmektedir.