TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Bilgisayar alanında gerekli terimleri ve bilgileri bilir.
2
Bilgisayar ile ilgili olan temel mesleki ingilizce terimlerini bilir.
3
Bilgi güvenliği kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
4
Bilgisayar alanında gerekli kavramları öğrenme becerisi kazanır.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Temel elektrik-elektronik parçaların işlevlerini bilir.
2
Farklı işletim sistemlerini kullanma becerisi kazanır.
3
Kendinden istenen yazılım kurulum işlemini gerçekleştirir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Basit yazılım ve donanım hatalarını bulur ve düzeltir.
2
Var olan dijital bilgiyi korumak için düzenli periyotlarla yedekleme işlevini gerçekleştirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Kendi alanında bağımsız bir şekilde öğrenir ve öğrendiğini uygulayabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
İnsan ilişkileri ve iletişimi konusunda yapılması gerekeni bilir ve uygular.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Kendinden istenilen işletim sistemlerini kurar ve yönetir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Bilgisayar alanında gerekli terimleri ve bilgileri bilir.
2
Bilgisayar ile ilgili olan temel mesleki ingilizce terimlerini bilir.
3
Bilgi güvenliği kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
4
Bilgisayar alanında gerekli kavramları öğrenme becerisi kazanır.
5
Temel elektrik-elektronik parçaların işlevlerini bilir.
6
Farklı işletim sistemlerini kullanma becerisi kazanır.
7
Kendinden istenen yazılım kurulum işlemini gerçekleştirir.
8
Basit yazılım ve donanım hatalarını bulur ve düzeltir.
9
Var olan dijital bilgiyi korumak için düzenli periyotlarla yedekleme işlevini gerçekleştirir.
10
Kendi alanında bağımsız bir şekilde öğrenir ve öğrendiğini uygulayabilir.
11
İnsan ilişkileri ve iletişimi konusunda yapılması gerekeni bilir ve uygular.
12
Kendinden istenilen işletim sistemlerini kurar ve yönetir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1-Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Bilgisayar bilimleri konularında giriş düzeyinde uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahiptir.
Bilgisayar alanında gerekli terimleri ve bilgileri bilir.
Bilgisayar ile ilgili olan temel mesleki ingilizce terimlerini bilir.
Bilgi güvenliği kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
Bilgisayar alanında gerekli kavramları öğrenme becerisi kazanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
Bilişim problemlerinin belirlenmiş çözümü için verilen analiz ve modelleme yöntemlerini adlandırır.
Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlar ve test eder.
Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
Temel elektrik-elektronik parçaların işlevlerini bilir.
Farklı işletim sistemlerini kullanma becerisi kazanır.
Kendinden istenen yazılım kurulum işlemini gerçekleştirir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
Basit yazılım ve donanım hatalarını bulur ve düzeltir.
Var olan dijital bilgiyi korumak için düzenli periyotlarla yedekleme işlevini gerçekleştirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izler.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
Kendi alanında bağımsız bir şekilde öğrenir ve öğrendiğini uygulayabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İnsan ilişkileri ve iletişimi konusunda yapılması gerekeni bilir ve uygular.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Kendinden istenilen işletim sistemlerini kurar ve yönetir.