TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Restorasyon ve Konservasyon bölümünün amacı, üniversitemiz vizyonu ve misyonu doğrultusunda; alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, kendine güvenen, kültür mirasını koruma konusunda bilinçli mezunlar yetiştirmektir. Bölümümüz tarafından özellikle, tarihi mimari eserlerdeki bozulma süreçlerinin değerlendirilmesi, tarihi eser analizlerinin yapılması, en ideal koruma koşullarının belirlenmesi konusunda uzmanlaşma hedeflenmektedir. Bu amaçla eserin özgün malzemesine ve evrensel etiklere uygun koruma ve onarım malzemelerinin tespiti ve geliştirilmesi, uygulanabilir koruma projelerinin hazırlanması gibi konularda ülkemizin ihtiyacı olan donanımlı teknik uzmanların ve akademik bilim insanlarının yetişmesini sağlamaktır.

 

Programın Hedefi

Restorasyon ve Konservasyon programının hedefi, bölümün amacına uygun olarak, tarihi yapı ve yapı elemanlarının restorasyon ve konservasyonu konusunda donanımlı, konu ile ilgili teknik ve malzemelerdeki yenilikleri takip edebilen, güncel bilgilerle kendini yenileyebilen, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilen bilinçli teknik elemanlar ve akademik ilerlemeye uygun bilim insanı yetiştirmektir.