TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İnternet kullanımı sosyal medya sayesinde yaygınlaşsa ve yurttaş gazeteciliği gibi bireysel kullanımları teşvik edici yeni içerikler türese de bu alanda bir nevi uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Geleneksel medyadan farklı olan yeni medya kendi yapısal özelliklerine ve uzmanlık yetilerine sahiptir. Bölümün amacı, geleneksel medyadan daha hızlı gelişen yeni medyada gelişmeleri takip edecek, yönetecek ve yön verecek uzmanlar yetiştirmektir.  

Programın Hedefi