TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İnternet kullanımı sosyal medya sayesinde yaygınlaşsa ve yurttaş gazeteciliği gibi bireysel kullanımları teşvik edici yeni içerikler türese de bu alanda bir nevi uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Geleneksel medyadan farklı olan yeni medya kendi yapısal özelliklerine ve uzmanlık yetilerine sahiptir. Bölümün amacı, geleneksel medyadan daha hızlı gelişen yeni medyada gelişmeleri takip edecek, yönetecek ve yön verecek uzmanlar yetiştirmektir.  

Kariyer Olanakları

Bu bölüm mezunları internet üzerinde faaliyet gösteren tüm iletişim sektörü firmaları ve geleneksel firmaların da internet üzerindeki iletişim faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerde, ticari yada ticari olmayan iletişim içeren pozisyonlarda iş bulma imkanına sahip olacaklardır.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik “ doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.