TR EN

ANESTEZİ UYGULAMALARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP101 ANESTEZİ UYGULAMALARI I 1 6 4 11

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenciye genel anestezi uygulaması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
İçerik: Anestezi öncesi hastayı hazırlama ve değerlendirme, hasta pozisyonları, hava yolu açıklığı, endotrakeal entübasyon, alternatif hava yolu yöntemleri, santral kateterizsyon, genel anestezinin idamesi ve sonlandırılması, anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar