TR EN

ANESTEZİ UYGULAMALARI I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP101 ANESTEZİ UYGULAMALARI I 1 6 4 11

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. NERMİN KOÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. AHMET KERİM CAMCİ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrenciye genel anestezi uygulaması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
İçerik: Anestezi öncesi hastayı hazırlama ve değerlendirme, hasta pozisyonları, hava yolu açıklığı, endotrakeal entübasyon, alternatif hava yolu yöntemleri, santral kateterizsyon, genel anestezinin idamesi ve sonlandırılması, anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder.
Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar.
Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Anestezi Tarihçesi. Anestezi Tekniker Görevleri Ve Sorumlulukları.Laboratuvar Kuralları. Anlatım, soru- cevap,laboratuvar uygulamaları, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
2 - Enfeksiyondan Korunma. Septik Aseptik Koşullar Anlatım, soru- cevap, tartışma,borAnlatım,soru-cevap laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası, demonstrasyon
3 - Hasta Pozisyonları Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamaları,beyin fırtınası, demonstrasyon
4 - Vital Bulgular Ve Formlar Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar ve uygulamalar, beyin fırtınası, demonstrasyon
5 - İlaç Uygulama Yolları (suplingual,rektal,oral v.b gibi) Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası, demonstrasyon
6 - İlaç Uygulama Yolları( İ.V, İ.M, İntradermal, supkütan), Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamalar, tartışma,laboratuvar uygulamaları, beyin fırtınası demonstrkkon
7 - Genel Anestezi Öncesi Hasta Hazırlığı, Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulamalar, beyin fırtınası, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 - Hava Yolu Açıklığı Ve Alternatif Hava Yolu Açıklığı Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamalar, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
10 - Asit -Baz Dengesi Ve Sıvı Elektrolit Dengesi Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama , beyin fırtınası, demonstrasyon
11 - İntravenöz Sıvı İnfüzyonu Ve Kan Alma (arter, ven, kapiller ) Anlatım, soru- cevap, tartışma,laboratuvar uygulama, beyin fırtınası, demonstrasyon
12 - Hasta Monitörizasyonu ve İzlemi Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulama, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
13 - Genel Anestezi İndüksiyonu Ve Oluşabilecek Komplikasyonlar Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulama,l tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
14 - Genel Anestezi İdamesi Oluşabilecek Komplikasyonlar Anlatım, soru- cevap, laboratuvar uygulamaları, tartışma, beyin fırtınası, demonstrasyon
15 - Genel Anestezi Sonlandırma Ve Komplikasyonlar Anlatım, soru- cevap, tartışma, laboratuvar uygulaması, beyin fırtınası, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

MİLLER ANESTEZİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda hastaları hazırlayabilir, gerekli anestezi ve reanimasyon uygulamalarını yapabilir.
2
Anestezi alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlayabilir.
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir
2
Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verebilir.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Pratikte yeterli beceriye sahip olup, sakin ve soğukkanlıdır.
2
Anestezi ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Anestezi ile ilgili temel ve uygulamalı sağlık bilgisine sahiptir.
2
Anestezi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
3
Etik standartları konusunda bilgi sahibidir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleriyle etik kurallara uygun, bilgi verici ve etkili bir biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon üniteleri ile Ağrı odalarında hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, Reanimasyon Kliniğinde hasta tedavisinde çalışabilecek düzeye sahip olur

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 6 84
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 5 70
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 14 4 56
Okuma 0 0 0
Ödev 1 2 2
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 226
Genel Toplam 226
Toplam İş Yükü / 25.5 8,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0