TR EN

REANİMASYON DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANP219 REANİMASYON 3 2 2 3

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere yoğun bakım, reanimasyon ünitelerindeki hastalara uygulayacağı bakımlarla ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
İçerik: Reanimasyon ünitesinde iş organizasyonu yapmak, pozisyon değişikliği, bası yarası, kanül/kateter bakımı, stoma bakımı, endotrakeal tüp bakımı, ağız bakımı, saç ve vücut bakımı, enteral beslenme, parenteral beslenme, mekanik ventilatörü kullanma, reanimasyon ünitesinde hasta takibi, reanimasyon ünitesinde hasta transferi