TR EN

TEMEL ANESTEZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AHP104 TEMEL ANESTEZİ 2 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ameliyathanede çeşitli durumlarda anestezi uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması.
İçerik: alp, Kalbin izlenmesi, Kan dolaşımı, Periferik dolaşım sisteminin izlenmesi, Solunum sistemi, Anestezioloji, Genel anestezi, İnhalasyon anestezi, İnhalasyon anestezik ajanları, İntravenöz anestezi, Sinir kas bloğu, Kas gevşetici ilaçlar, Preoperatif hasta değerlendirme, Premedikasyon endotrakeal entübasyon