TR EN

KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY310 KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 3 3 8

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders kapsamında öğrencilerin, kamu personel yönetiminin temel kavramları, sistemi, yapısı, işleyişi ile ilgili teorik ve mevzuata dayalı bilgileri kazanması ve özel kesimdeki uygulamalardan ayrılan yönlerinin tanımlanabilmesi ve meslek yaşamlarında bu bilgileri kullanabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders, kamu yönetiminde insan kaynakları yönetimine ilişkin temel kavramları, özel sektör örgütlerinin yönetimi ile benzerlik ve farklılıklarını, personel yönetiminin genel ilkelerini ve Türkiye’de kamu personel rejiminin temel ilkeleri ile 657 sayılı devlet memurları kanununun incelenmesini hedeflemektedir.