TR EN

KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY310 KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ŞENOL DURGUN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi TUĞÇE GÜR TÜRKDOĞAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders kapsamında öğrencilerin, kamu personel yönetiminin temel kavramları, sistemi, yapısı, işleyişi ile ilgili teorik ve mevzuata dayalı bilgileri kazanması ve özel kesimdeki uygulamalardan ayrılan yönlerinin tanımlanabilmesi ve meslek yaşamlarında bu bilgileri kullanabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders, kamu yönetiminde insan kaynakları yönetimine ilişkin temel kavramları, özel sektör örgütlerinin yönetimi ile benzerlik ve farklılıklarını, personel yönetiminin genel ilkelerini ve Türkiye’de kamu personel rejiminin temel ilkeleri ile 657 sayılı devlet memurları kanununun incelenmesini hedeflemektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kamu sektörü ve özel sektörde personel yönetiminin farklı ve benzer yönlerini ayırt eder. (Differentiate)
Kamu sektöründe personel sistemin esaslarını açıklar. (Explain)
Kamu personel yönetiminin yasal mevzuatını öğrenip çalışma yaşamlarında bu bilgileri kullanır. (Use)
Çağdaş personel yönetimindeki genel ilkeleri (liyakat, kariyer, sınıflandırma, eşitlik, güvence, yansızlık ve yeterli ücret) açıklar. (Explain)
Türkiye’de kamu personel yönetiminin tarihsel ve yönetsel gelişimini tartışır. (Discuss)
657 sayılı devlet memurları kanunun temel değerlerini ve günümüzde yaşadığı dönüşümü analiz eder. (Analyze)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin Tanıtılması ve İçeriğinin Öğrencilerle Paylaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Personel Yönetimi Nedir? Personel Yaklaşımları Üzerine Kamu Personel Yönetimi ve Özel Sektör Personel Yönetimi Arasında Benzerlikler/Farklılıklar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Türkiye’de Kamu personeli, Kamu personeli İle İlgili Anayasal ilkeler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Personel İstihdamı, Kamu sektöründe çalışma Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap okuma Dünyada ve Türkiye'de Kayırma ve Liyakat Sistemi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Dünyada ve Türkiye'de Kariyer Sistemi ve Kadro sistemi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap okuma Devlet memurları kanunu. Memurluğa Giriş, Sınavlar ve Adaylık Dönemi, Asli Memurluğa Atanma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Devlet memurları kanunu. Memuriyete ilişkin ödevler, yasaklar. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
10 Kitap okuma Devlet Memurluğunda sınıflandırma, ilerleme ve yükselmeler, yer değiştirmeler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Disiplin ve Ceza Kovuşturması, Memurların Mali (Parasal ) Sorumluluğu, Memurluğun sona ermesi ve Emeklilik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Kamu personel yönetiminde Denetim Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap okuma Kamu Yönetiminde Afet Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Kamu Yönetiminde Afet Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Dönemin gözden geçirilmesi, tartışmalı konular, öneriler. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Birgül Ayman GÜLER, Kamu Personeli Sistem ve Yönetim, İmge Yayınları
Onur Ender Aslan, Kamu Personel Rejimi, Todaie Yayınları
İpek Özkal Sayan, TÜRKİYE’DE KAMU PERSONEL SİSTEMİ: İDARİ, ASKERİ, AKADEMİK, ADLİ PERSONEL AYRIMI, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2009, 64-1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar.
4
2
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
2
3
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
1
4
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri alanı ile ilgili bilgilerle ilişkilendirir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bilgileri meslek hayatı ve gündelik hayatta kullanır.
4
2
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri meslek hayatında ve gündelik hayatta kullanır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
4
2
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarının temel kavramlarını tanımlar.
5
3
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
1
2
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar.
2
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
2
2
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
1
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
3
2
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
3
3
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
1
4
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 4 56
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 7 6 42
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 55 0 202
Genel Toplam 202
Toplam İş Yükü / 25.5 7,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0