TR EN

İSTATİSTİK II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF222 İSTATİSTİK II 4 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, teori ve uygulama yapısını oluşturacak istatistiki analiz tekniklerini ve analiz sonuçlarına göre bilimsel karar verme yetkinliğini kazandırmaktır.
İçerik: Tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri, Tek ve iki ana kütle için hipotez testleri, Basit ve çoklu regresyon analizi, Parametrik olmayan istatistik, Ki kare dağılımı gibi konuları içermektedir.