TR EN

İSTATİSTİK II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF222 İSTATİSTİK II 4 3 3 6

KAYNAKLAR

Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens(2013). Statistic. Nobel Akademik Yayıncılık
Çil,B.(2008).İstatistik.8. Baskı. Detay Yayıncılık