TR EN

İSTATİSTİK II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF222 İSTATİSTİK II 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İstatistiklerden yararlanarak parametre hakkında yorum yapar. (interpret) (4)
İki değişken arasındaki ilişkiyi karşılaştırır.(compare) (4)
İndeks çeşitlerini ve hesaplamalarını yorumlar.(interpret) (4)
Çapraz tabloları sınıflandırır.(classify) (4)
İstatistiksel yöntemleri kullanarak hipotezleri analiz eder.(analyze) (4)
Hipotez testi, Ki Kare dağılımları ile ilgili problemleri çözer.(solve) (3)
Dağılımları istatistiki olarak yorumlar. (interpret) (4)
Dağılımları analiz eder.(analyze) (4)