TR EN

İLETİŞİM VE TOPLUM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM109 İLETİŞİM VE TOPLUM 1 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere kitle toplumunun oluşumunda iletişimin etkisini aktarmak ve günümüzde geleneksel iletişim yöntemleriyle yeni iletişim yöntemlerinin ne gibi farklılıklara sahip olduğunu açıklamaktır.
İçerik: Dersin içeriğinde iletişim araştırmalarında geçmişten günümüze kadar gerçekleşen aşamalar, iletişimin toplum üzerindeki etkisi, iletişim teknolojilerinin ilişkili olduğu toplumsal değişimler yer almaktadır.