TR EN

İLETİŞİM VE TOPLUM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM109 İLETİŞİM VE TOPLUM 1 3 3 7

KAYNAKLAR

Erdoğan İ. ve Alemdar K. (1990). İletişim ve Toplum Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar. Ankara: Bilgi Yayınları
Maigret, Eric (2019). Medya ve İletişim Sosyolojisi (6. Baskı) (Çev. Halime Yücel). İstanbul: İletişim
Castells, Manuel (2016). İletişimin Gücü (Ed. Beyza Becerikli). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
Foucault, Michel (2016). Özne ve İktidar (3. Basım) (Çev. Osman Akınhay, Işık Ergüden). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Adorno, Theodor W. (2007). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi (Çev. Elçin Gen, Nihat Ülner, Mustafa Tüzel). İstanbul: İletişim
İlal, Ersan (2007). İletişim, Yığınsal İletişim Araçları ve Toplum. İstanbul: Der Yayınları
Önür N. (2002). Küreselleşen Dünyada İletişim ve Toplum. Ankara: Alp Yayınevi