TR EN

DENETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL424 DENETİM 8 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, denetim süreci ve denetim mesleği ile ilgili teorik bilgileri kazandırma, denetim ve kontrol amaç ve hedeflerini açıklama, denetim kanıtı toplama ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilme ve denetim risklerini analiz etme yetisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Denetim Türleri ve Denetçi Türleri, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Süreci, Denetim Kanıtları ve Çalışma Kâğıtları, Denetimin Planlanması Denetimde Önemlilik, Risk ve Kanıt Kavramları, İç Kontrol, İç Kontrolün İncelenmesi, Kontrol Riski ile Bulma Riski İlişkisi ve Tözel Testler Üzerine Etkisi, Örneklemeye İlişkin Temel Kavramlar, Denetiminde Örnekleme Yaklaşımları, Denetim Döngü Yaklaşımı, Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemleri Denetimi, Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu konularını kapsamaktadır.