TR EN

DENETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL424 DENETİM 8 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Denetim ile ilgili teorik bilgileri açıklar.
Denetim mesleğinin Türkiye’deki uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri listeler.
Denetim ve kontrolün amaç ve hedeflerini tanımlar.
Denetim raporunun ana kısımlarını açıklar.
Bilanço ve Gelir Tablosu kalemlerine ilişkin kontrol ve tözel testleri uygular.
Denetimde örneklem oluşturma ve kanıt toplama teknikleri konularında uygulama yapar.
Denetim riski ve önemlilik konularını analiz eder.