TR EN

MİKRO EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF207 MİKRO EKONOMİ 3 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, firma ve birey düzeyinde iktisadi sistemin işleyişini yorumlama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Üretim olanakları eğrisi, Arz-Talep ve Piyasa dengesi, Hükümet Müdahaleleri, Tüketici Dengesi, Piyasa Türleri gibi konuları içermektedir.